۱۳۹۰ دی ۲۲, پنجشنبه

تاریخ و سیاست

تاریخ ایران
-----------ابرمرد، ابرحماسه

بابک خرم دین

نوشته محمود برنا مقدم(م. پرمون)
http://www.4shared.com/document/g8btFD0m/AbarMard_AbarHemaseh_BABAK.html

قیام افسران خراسان
ابوالحسن تفرشیان
http://www.4shared.com/document/SjLgt1ik/ghiame_afsaran_khorasan_1.html
http://www.4shared.com/document/gXH7DeM8/ghiame_afsaran_khorasan_2.html

قیام افسران خراسان
و سی و هفت سال سال زندگی در شوروری
پروفسور احمد شفائی
http://www.4shared.com/document/b3mAoV9O/ghiame_afsaran_khorasan_va_37s.html
http://www.4shared.com/document/ZG-1PRKV/ghiame_afsaran_khorasan_va_37s.html
http://www.4shared.com/document/zggpI96n/ghiame_afsaran_khorasan_va_37s.html

دلیران تنگستانی
محمد حسین آدمیت
http://www.4shared.com/document/o6t1BHem/delirane_tangestan_1.html
http://www.4shared.com/document/4LoVg8Y2/delirane_tangestan_2.html

ایران باستان
نوشته م. موله
ترجمه ژاله آموزگار
http://www.4shared.com/document/28sZWaub/iran_bastan_1.html
http://www.4shared.com/document/TPSalxhO/iran_bastan_2.html
http://www.4shared.com/document/AzX6x4f7/iran_bastan_3.html

سقوط شاه
فریدون هویدا
ترجمۀ ح. ا. مهران
http://www.4shared.com/document/U_P5AL1l/soghot_shah_1.html
http://www.4shared.com/document/XOfjvCP6/soghot_shah_2.html
http://www.4shared.com/document/S45gz5Ol/soghot_shah_3.html

پشت پرده های انقلاب اسلامی
اعترافات حسین بروجردی
به کوشش بهرام چوبینه
http://www.4shared.com/document/yjhzTCTa/posht-pardeh-enghelab-Choobine.html
http://www.4shared.com/document/-nnIoU_y/posht-pardeh-enghelab-Choobine.html
http://www.4shared.com/document/wCghI849/posht-pardeh-enghelab-Choobine.html
http://www.4shared.com/document/9AHWrxJP/posht-pardeh-enghelab-Choobine.html

مطبوعات کمونیستی در مهاجرت
1296-1311
سولماز رستمووا-توجیدی
http://www.4shared.com/document/9aBGos_y/matbuate_komonisti_1.html
http://www.4shared.com/document/sFcffCO2/matbuate_komonisti_2.html


سال های پر آشوب

دکتر انور خامه ای
http://www.4shared.com/document/K1YBNljV/Dr_Anvar_Khamehie-Sal_hay_Por_.html


ژنرال بی طرف، عباس قره باغی
http://www.4shared.com/document/ExZltik6/Jenerale_bitaraf_abbas_ghareba.html
http://www.4shared.com/document/JlHmWxAX/Jenerale_bitaraf_abbas_ghareba.html
http://www.4shared.com/document/YjeWGmt9/Jenerale_bitaraf_abbas_ghareba.html
http://www.4shared.com/document/qIs3ga12/Jenerale_bitaraf_abbas_ghareba.html

اعترافات شکنجه‌شدگان-زندان ها و ابراز ندامت های علنی در ایران نوین
یرواند آبراهامیان
ترجمهٔ رضا شریفها
http://www.4shared.com/file/1YPfUZ5W/Tortured_Confessions.html

فتوای مرگبار-قتل عام زندانیان 1367 ایران
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
http://www.4shared.com/document/tNdITdHW/Fetvaye_Margbar.htmlرستم التواریخ
محمدهاشم آصف- رستم الحکما
به تصحیح محمد مشیری
چاپ 2537 شاهنشاهی، انتشارات امیر کبیر
http://www.4shared.com/document/iIZoQWda/rostam_tavarikh.html

 
آثار و مقالات دکتر تقی ارانی به همراه آخرین دفاع وی در دادگاه جنایی تهران
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_1/ketab1994/ketab1994_1.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_1/ketab1994/ketab1994_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_1/ketab1994/ketab1994_3.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_1/ketab1994/ketab1994_4.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_1/ketab1994/ketab1994_5.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_1/ketab1994/ketab1994_6.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_1/ketab1994/ketab1994_7.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_1/ketab1994/ketab1994_8.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_1/ketab1994/ketab1994_9.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3114/ketab3114.pdf


  آخرین سنگر آزادی 
مجموعه مقالات میر جعفر پیشه وری در روزنامۀ حقیقت، ارگان اتحادیۀ عمومی کارگران ایران 1300-1301
به کوشش رحیم رئیس نیا
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2680/ketab2680_1.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2680/ketab2680_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2680/ketab2680_3.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2680/ketab2680_4.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2680/ketab2680_5.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2680/ketab2680_6.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2680/ketab2680_7.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2680/ketab2680_8.pdf
 
اوراق ایرانی-خاطرات سفر کلود انه در آغاز مشروطیت
ترجمه ایرج پروشانی
http://www.4shared.com/document/Br0bceb2/Orage_irani.html

پادشاه پارسی داریوش یکم
نویسنده: پیتر یولیوس یونگ
مترجم: دکتر داود منشی زاده
http://www.4shared.com/document/uaQqsOx6/Padshahe_Parsi_Dariushe_Yekom.html
پشت پرده های حرمسرا
حسن آزاد
http://www.4shared.com/document/NKi0lz7i/poshte_pardehaye_haramsara.html


تاریخ ایران مدرن 
نوشته یرواند آبراهامیان
ترجمه محمد ابراهیم فتاحی
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7/ketab7833/ketab783300001.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7/ketab7833/ketab783300002.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7/ketab7833/ketab783300003.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7/ketab7833/ketab783300004.pdf


تاریخ تبریز

نوشته پروفسور ولادیمیر مینورسکی
ترجمه و تحشیه عبدالعلی کارنگ
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2556/ketab2556.pdf


تشیع و قدرت در ایران
نوشته دکتر بهزاد کشاورزی
مذهبی که به نام «شیعه» و بوسیله شیوخ صفوی در سال 907 هجری در کشور ایران رسمیت یافت، همانند دین اسلام به زور شمشیر و بوسیله قوای غیر ایرانی در کشور مستقر گردید. با این تفاوت که مبشرین دین اسلام در قرن هفتم میلادی بوسیله لشگریان تازی بر ایران چیره شدند، در صورتی که خاندان صفوی مذهب خویش را بوسیله قبایل بیگانه ترک که اغلب ساکن آناتولی بودند در سرتاسر کشور استقرار دادند.
http://www.4shared.com/document/hcjTcWE2/Tashayo_va_Ghodrat.html


چرا تاریخ می‌خوانیم؟
امیرحسین خنجی
http://www.irantarikh.com/tarikh/cheratarikh.pdf


حاجی بابای اصفهانی
جیمز موریه
http://www.4shared.com/document/iaDrZfGw/C041-James_Moorieyeh-Haji_Baba.html


در تیررس حادثه
حمید شوکت
http://www.4shared.com/document/Si-x__F1/dar_tirrase_hadese.htmlدلاور زند
ناصر نظمی
http://www.4shared.com/document/T-whiPwi/delavare_zand.html


دو قرن سکوت
عبد الحسين زرين کوب
http://www.kavehsara.com/books/2_century_of_silence.pdfساواک
نوشته کریستین دلانوآ
مترجم:عبدالحسین نیك گهر
http://www.4shared.com/get/mGZ2Qr4u/Christian_Delanova-Savak.html


ستارخان

نوشته عباس پناهی ماکویی
ترجمه غلام خاتون
 http://www.4shared.com/document/BvUyI71U/Sattarkhan.html


 کوروش، خورشید ایران زمین
رمان تاریخی
گی راشه
ترجمه محمد مجلسی
http://www.4shared.com/document/uM6xxUgC/Koorosh_Khorshide_Iran.html

گوشه هائی از تاریخ معاصر ایران
رسول مهربان
http://www.4shared.com/file/7OE1vqX6/tarikhe_moaser.html

معمای هویدا
عباس میلانی
http://www.4shared.com/file/LA81sa4-/Moamaye_Hovaida.html
نسخه‌ پی دی اف
http://www.4shared.com/document/DsPiJ72U/Hoveida.html


وارث ملک کیان
نوشته “دکتر حمید خواجه نصیری” پرند
ملایان قلاش و شیخان اوباش در مورد گذران زندگی نکبت بارشان سه مرحله مهم را مشخص و معلوم داشته اند:
نخست کودکی و پیش از در آوردن ریش که به هر عملی از قبیل گدایی، قوادی، مطربی، جلق زنی و لواط دادن دست می یازند. سپس دوره جوانی تا مرز چهل سالگی که اعمال مهمشان بیشتر متعه آوردن و پیرزنان در تصرف داشتن و مال یتیمان بر خود مباح کردن و غمازی و شراب پنهان نوشیدن و طعام به حرام خوردن و با رندان هم حجره شدن و کنکان و مفعولان مبادله نمودن و فالگیری … و بالاخره رسیدن به مرحله سوم و آن خمس و زکات مفت بر خود روا داشتن و عوام فریبی به درجه اولی رساندن و از گرده خلق سواری گرفتن.
http://www.4shared.com/document/NK-uBTOm/Varese_Molke_Kiyan.html

چریک‌های فدایی خلق، از نخستین کنش‌ها تا بهمن 1357
محمود نادری
 در بهار 1387 کتابی به نام "چریکهای فدایی خلق از نخستین کنش‌ها تا بهمن 1357" توسط موسسه مطالعات و  پژوهش های سیاسی، بر اساس پرونده‌های بازجویی ساواک- که تنها در دسترس ماموران وزارت اطلاعات و وابستگان به آن قرار گرفته- منتشر شد. در این کتاب که کاملا یکسویه و مغرضانه است، سعی می‌شود چریکهای فدایی خلق ایران از هر سو زیر ضرب برده شود.
مسلم است که قرار دادن لینک کتاب به معنی موافقت با مطالب کتاب نیست.  خوشبختانه فعالین طیف‌های مختلف فداییان خلق با نوشتن مقالات و نقدهایی بر این کتاب، آغاز به روشنگری و پاسخ به اتهامات و تحریفات این کتاب کرده‌اند
جلد نخست: از آغاز تا 22 بهمن 1357
http://www.iran-archive.com/fadaiiane_khalgh/cherikha_ta_1357/ketabe_cherikhaye_faddaiie_khalgh/ketab_naderi_j_1/cherik_fadaii_naderi_j_1_kamel.pdf
جلد دوم: انقلاب اسلامی و بحران در گفتمان
http://www.iran-archive.com/fadaiiane_khalgh/cherikha_ta_1357/ketabe_cherikhaye_faddaiie_khalgh/ketab_naderi_j_2/cherik_fadaii_naderi_j_2_kamel.pdf
بخشی از نقدهایی که بر جلد اول این کتاب نوشته شده است
http://www.iran-archive.com/fadaiiane_khalgh/cherikha_ta_1357/ketabe_cherikhaye_faddaiie_khalgh/darbareye_cherikhaye_ketabe_faddaiie_khalgh_j1_1.html

در پیرامون تاریخ بیهقی
سعید نفیسی
جلد اول
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2921/ketab2921_1.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2921/ketab2921_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2921/ketab2921_3.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2921/ketab2921_4.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2921/ketab2921_5.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2921/ketab2921_6.pdf
جلد دوم
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2871/ketab2871_1.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2871/ketab2871_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2871/ketab2871_3.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2871/ketab2871_4.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2871/ketab2871_5.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2871/ketab2871_6.pdf

تاریخ ابن خلدون 
http://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab?view=doc&id=189858077727927

تاریخ بیداری ایرانیان 
http://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab?view=doc&id=194634140583654

حیات یحیی ـ یحیی دولت‌آبادی
http://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab/doc/?id=198647060182362

تاریخ طبری 
http://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab?view=doc&id=193682447345490

تاریخ کامل ابن اثیر 
http://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab?view=doc&id=199111760135892

تاریخ وصاف 
http://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab?view=doc&id=200166936697041

تبریز مه آلود 
http://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab?view=doc&id=193790560668012

کتاب هایی درباره دکتر محمد مصدق 
http://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab?view=doc&id=200567036657031

مجموعه اسناد میکونوس 
http://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab?view=doc&id=194365957277139

دلیران جانباز
نگهبانان ایران، نهضت های ملی ایران، قهرمانان استقلال ایران
ذبیح الله صفا
http://www.mediafire.com/?54t4yjxfbfllalt


تاریخ روابط ایران و آلمان
برادفورد جی. مارتین
ترجمه پیمان ازاد، علی امید
http://www.mediafire.com/?dca7xj9h2j9ca26


تاریخچه اخلاق جنسی ایرانیان در دوران قاجار
مهدی قرائیان
http://www.mediafire.com/?d4mdmy1ek409qqx


خسرو پرویز
جنگ های بیست و هفت ساله ایران و روم
بهرام داهیم
http://www.mediafire.com/?s94mjhy146u352m

آریوبرزن
دلاوری که طعم شکست را به اسکندر چشاند
ثریا جبارزاده
http://www.mediafire.com/?s8vz64j2pzl44z3
http://www.mediafire.com/?27cgfovxha55yct

کورش هخامنشی
بنیان گذار ایران پهناور
ناهید فرشاد مهر
http://www.mediafire.com/?8jxzu752vuah86g

شاه عباس
منوچهر مطيعي
(این کتاب قبل از انقلاب به نام دزدان خلیج چاپ شده بود)
http://www.mediafire.com/?n0bovwiwdx52ix6

بیراهه
پاسخ به کژراهۀ طبری
عبدالله برهان
به انضمام نقد و نظرهایی از خلیل ملکی، ایرج اسکندری، دکتر همایون کاتوزیان و ... دربارۀ اسحان طبری و کژراهه
http://www.mediafire.com/?wr614eaabtcqk45

چهره های درخشان مبارزان ایران
مریم فیروز
http://www.mediafire.com/?ihb0w29t1pq60jy
خسرو پرویز
جنگ های بیست و هفت ساله ایران و روم
بهرام داهیم
http://www.mediafire.com/?s94mjhy146u352m

آریوبرزن
دلاوری که طعم شکست را به اسکندر چشاند
ثریا جبارزاده
http://www.mediafire.com/?s8vz64j2pzl44z3
http://www.mediafire.com/?27cgfovxha55yct

کورش هخامنشی
بنیان گذار ایران پهناور
ناهید فرشاد مهر
http://www.mediafire.com/?8jxzu752vuah86g

شاه عباس
منوچهر مطيعي
(این کتاب قبل از انقلاب به نام دزدان خلیج چاپ شده بود)
http://www.mediafire.com/?n0bovwiwdx52ix6

بیراهه
پاسخ به کژراهۀ طبری
عبدالله برهان
به انضمام نقد و نظرهایی از خلیل ملکی، ایرج اسکندری، دکتر همایون کاتوزیان و ... دربارۀ اسحان طبری و کژراهه
http://www.mediafire.com/?wr614eaabtcqk45

چهره های درخشان مبارزان ایران
مریم فیروز
http://www.mediafire.com/?ihb0w29t1pq60jy


انگلیسیان در ایران
دنیس رایت
ترجمۀ غلامحسین صدری افشار
http://www.mediafire.com/?8oalnzekzbc1l4q

کودتای 28 مرداد
مارک جی. گازیوروسکی
ترجمۀ غلامرضا نجاتی
http://www.mediafire.com/?f9gsi15cq4zlmpf

راند آخر در دوحه
معاملۀ نفتی محرمانه ای که به سقوط شاه ایران یاری رساند
اندرو اسکات کوپر
ترجمۀ احسان نوروزی
http://www.mediafire.com/?0sqst38r3zzjf5n

براندازی
استیفن کینزر
ترجمۀ فریدون گیلانی
http://www.mediafire.com/?iuvxcli4eccm4a6

انقلاب فرانسه
نهضت اجتماعی و تغییر روحیات و طرز تفکر اجتماعی
میشل وول
ترجمۀ دکتر محمد مظلوم خراسانی
http://www.mediafire.com/?z69casycra37pfu

من پسر صدام بودم
لطیف یحیی، کارل وندل
ترجمۀ عباس رضوانجو، افشین رضاپور
http://www.mediafire.com/?b4gm6px87cq7v89
* لی تاماهوری در سال 2011 فیلمی بر اساس این کتاب به نام همزاد شیطان ساخته است

تاریخ عرب قبل از اسلام
عبدالعزیز سالم
ترجمۀ باقر صدری نیا
http://www.mediafire.com/?91o273i6d97l6nq

تذکرۀ جغرافیای تاریخی ایران
و. بارتولد
ترجمۀ حمزه سردادور(طالب زاده)
http://www.mediafire.com/?5jmfa2r63y9dpb5


تاریخ یعقوبی
نویسنده: احمد بن اسحاق یعقوبی
http://dl.irpdf.com/ebooks/Part23/www.irpdf.com(7985).pdf
http://dl.irpdf.com/ebooks/Part23/www.irpdf.com(7986).pdf


مزدک
موریس سیماشکو
ترجمۀ مهدی سحابی
http://www.mediafire.com/?wc8yy2l527wl1o7


مانی، پیامبر باغ های اشراق
امین معلوف
ترجمۀ دکتر حسین نعیمی
http://www.mediafire.com/?39zlohbn1l8kk7b


سرگذشت بهرام چوبین
رمان تاریخی
نوشتۀ بهرام داهیم
http://www.mediafire.com/?3egcdvc8k19l5ff


کتاب آرزو
تاریخ مفصل مشروطیت ایران
عباس اسکندری
http://www.mediafire.com/?46et6re70y9vqb4


درآمدی بر سیر اندیشه در ایران
مانی-مزدک
محمود برنا مقدم/م. پرمون
http://www.mediafire.com/?8gznlhwhxt71ahb


تاریخ انقلاب مشروطیت ایران
مهدی ملک زاده
جلدهای اول، دوم، سوم
http://www.mediafire.com/?owiwc1lf72qx9x9
جلدهای چهارم، پنجم
http://www.mediafire.com/?x4wcsrxxw8zttsz
جلدهای ششم و هفتم
http://www.mediafire.com/?bz7xub5apln1p54


پیش به سوی شرق
ایران در سیاست شرقی آلمان در جنگ جهانی اول
اولریخ گرِکه
ترجمۀ پرویز صدری
http://www.mediafire.com/?0r36l6l98c4f5o8
http://www.mediafire.com/?anzg5dwtolj8req


تاریخ روابط روس و ایران
محمدعلی جمال زاده
http://www.mediafire.com/?a8rt90ifzh9wwxy


طبقات ناصری
أبوعمرعثمان بن محمد جوزجانی
http://tarikheslam.com/downloadbook/file/326-d-tabaghate-naseri-j1.html
http://tarikheslam.com/downloadbook/file/327-d-tabaghate-naseri-j2.html


اخبار الطوال
أبو حنيفه احمد بن داود دينورى
ترجمه م. محمود مهدوى دامغانى
http://www.tarikheslam.com/downloadbook/file/319-d-tarjomeh-akhbarot-teval.html


زین الاخبار
نوشته:ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك بن محمود گرديزي
http://tarikheslam.com/downloadbook/file/348-d-zeinol-akhbar.html


تاریخ بیهقی
خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر
تصحیح دکتر علی اکبر فیاض
http://www.mediafire.com/?p18bvbbb9od224t


آخرین سفر شاه
ویلیام شوکراس
ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی
http://www.mediafire.com/?5dp4puf1m6zpo1a


سردار جنگل
ابراهیم فخرایی
http://www.mediafire.com/?q4lwnze0uxwl0u9


نگاهی به روابط شوروی و نهضت جنگل
مصطفی شعاعیان
http://www.mediafire.com/?s7racmf9mabtaww


مختصری دربارۀ تاریخ مزدک
پرتو علوی
http://www.mediafire.com/?v0fuh6d1vs2h1ll

   
مزدک
خسرو خسروی
http://www.mediafire.com/?z57jf86simn8mk5


 صفحاتی چند از جنبش کارگری و کمونیستی ایران در دوران اول سلطنت رضا شاه
اردشیر آوانسیان
http://www.mediafire.com/?v2pv3pfpevnbc6p
                   
تاریخ جهان
------------

انقلاب آفریقا
فرانتس فانون
محمد امین کاردان
http://www.4shared.com/document/90R67rFu/Enghlab_Africa.html

بازی شیطان
چگونه ایالات متحده بند از پای اسلام بنیادگرا گشود
رابرت دریفوس
مترجم فریدون گیلانی
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_1/ketab1889/ketab1889_1.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_1/ketab1889/ketab1889_2.pdf


تاریخ انقلاب روسیه 
نوشته لئون تروتسکی
ترجمه سعید باستانی
http://www.iwsn.org/aashr/1/trot/t_e_r/trx_1/0.pdf
http://www.iwsn.org/aashr/1/trot/t_e_r/trx_2/0.pdf
http://www.iwsn.org/aashr/1/trot/t_e_r/trx_3/0.pdf


تاریخ تمدن
ویل دورانت
http://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab?view=doc&id=189186541128414

تاریخ عصر جدید-از انقلاب انگلستان تا کمون پاریس
تاریخ عصر جدید-از کمون پاریس تا انقلاب اکتبر
 تاریخ عصر جدید-از ۱۹۱۸ تا امروز
ترجمۀ : فریدون شایان
 http://www.4shared.com/file/KOOFlYBy/Tarikh_Asre_Jadid.html


تاریخ کمون پاریس 1871 
نوشته الیویه لیساگاره
ترجمه از فرانسه به انگلیسی النور مارکس، ترجمه فارسی بیژن هیرمن پور
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4461/ketab4461.pdf
نسخه انگلیسی کتاب
http://www.marxists.org/history/france/archive/lissagaray/index.htm


عقل، تاریخ و مدرنیته. درآمدی بر نظریه‌ی انتقادی یورگن هابرماس
شاهرخ حقیقی
http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http%3A%2F%2Fgoftavard.persiangig.com%2Fbook%2Fhabermas.pdf


نوسترادامواس

میشل زواگو
ترجمه مسیح میربابایی
با مقدمه ذبیح الله منصوری
http://www.4shared.com/document/-umo_Tfv/Zevago_Nostradamus.html

محاکمه نورنبرگ
نوشته:ابی مان
ترجمه:حسن مرندی
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3939/ketab3939_1.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3939/ketab3939_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3939/ketab3939_3.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3939/ketab3939_4.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3939/ketab3939_5.pdf


نقد و تحلیل جباریت
مانس اشپرلر، کریم قصیم
http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/naghde_jabaaryat_www_pezhvakeiran_dot_com.pdf
 
دو دهه بیداری، دو دهه شورش
حمید صورتگر
http://www.4shared.com/document/sfqNcxYL/do-dahe-bidari-do-dahe-shoores.html

انقلاب ۱۹۱۷ در پتروگراد
الکساندر رابینوویچ
ترجمۀ دکتر مرتضی محیط
http://www.4shared.com/document/fIPZzzLl/enghelabe-1917-dar-petrograd.html

تاریخ گفته نشده اسلام
سیامک ستوده
جلد اول: جریان پیدایش و شکل گیری مالکیت خصوصی، خانواده و دولت
اسلام رونوشت عربی شده جدیدی از مذاهب ناکام و قبلا آزمایش شده سامی در عربستان بود که اکنون محمد بدون آنکه از ناکامی آتی ولی موقتی خود خبر داشته باشد، سعی در پوشاندن آن بر پیکر عریان و بدوی جامعه عرب داشت. نگاهی به بعضی مشترکات آیات قرآن با مندرجات مذاهب آزمون شده قبلی میزان صحت این مدعا را روشن می سازد.
جلد دوم: چگونه محمد به زور عربستان را وارد عصر تمدن کرد
با مرگ محمد سرتاسر شبه جزیره عربستان بر علیه وی و نظام دیکتاتوری و سرکوبگرانه او به پا می خیزد تا بساط آنرا درهم بکوبد. خود این قیام ها نشان می دهد که تا چه حد این حقیقت که اسلام نه بدنبال باور مردم، بلکه به زور شمشیر بر جامعه بدوی عرب تحمیل شده بود، واقعیت داشته است.
http://www.4shared.com/document/MOFsvgTA/Tarikh_Gofte_Nashode_Islam.html
http://www.4shared.com/document/TCTtYz9r/Tarikh_Gofte_Nashode_Islam_-_J.html

 چنگیزخان
واسیلی یان
ترجمه محمد پورهرمزان
http://www.mediafire.com/?vzmtm8lb9zx6vzh


ظهور و سقوط رایش سوم
ویلیام شایرر
ترجمۀ کاوه دهگان
http://www.mediafire.com/?8a55mqu88jn1mtf
http://www.mediafire.com/?b9z0lwhlq6nv6w5


شهریار
نوشته: ماکیاولی
ترجمه: محمود محمود
http://mypersianbooks.files.wordpress.com/2011/05/d8b4d987d8b1d98ad8a7d8b1-d985d8a7daa9d98ad8a7d988d984d98a.pdf


توتالیتاریسم
حکومت ارعاب، کشتار، خفقان
هانا آرنت
ترجمۀ محسن ثلاثی
http://www.mediafire.com/?fz5xl23zyjtnrbe

یا سوسیالیسم یا بربریت
از قرن آمریکا تا دوراهی سرنوشت ساز
ایستوان مزاروش
ترجمۀ دکتر مرتضی محیط
http://www.mediafire.com/?atis6to54041tu4

فرقه های اسلامی
پروفسور مادلونگ
ترجمۀ ابوالقاسم سری
http://www.mediafire.com/?188opnw262ffa8w

در زیر آسمان ایران
موریس پرنو
ترجمۀ کاظم عمادی
http://www.mediafire.com/?aeqa7uyku3nk3nf

مسافرت به ایران
الکسیس سولتیکف
ترجمۀ محسن صبا
http://www.mediafire.com/?rde6ad16vhdq6de

مسافرت به ایران
دوران فتحعلی شاه
موریس دوکوتزبوئه
نرجمۀ محمود هدایت
http://www.mediafire.com/?3u6bbu8uo7rx27c

سکس و شرع و زن در تاریخ اسلام
مریوان حلبچه ای
ترجمۀ آرمان منوچهری
http://www.mediafire.com/?7yrx4k7svvmse5a


فیلسوفان سیاسی قرن بیستم
مایکل ایچ لسناف
ترجمۀ خشایار دیهیمی
http://www.seapurse.net/attached.php?File=54

انسان ها و خرچنگ ها
ژوزه دو کاسترو
ترجمۀ منیر جزن(مهران)
http://www.mediafire.com/?sfwe1m4ddp9i61e

رساله ای درباره آزادی
جان استوارت میل
ترجمۀ جواد شیخ الاسلامی
http://www.mediafire.com/?89o886evr92rz1c

آینده ی آزادی
اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی
فرید زکریا
http://www.mediafire.com/?vexhf1ism95bdll

تجربه شیلی
رژی دبره
ترجمۀ سهراب معینی
http://www.mediafire.com/?32x5m13fcysfxj1

برخی ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت
رحیم نامور
http://www.mediafire.com/?cxaotyf6gifppl2

پیدایش حزب کمونیست ایران
ت. ا. ابراهیموف
ترجمۀ ر. رادنیا
http://www.mediafire.com/?l1hgdawcnxc6idu

فرانسه در عصر انقلاب ها
جلد اول: انقلاب بزرگ
و. دالین، و. زاگلادین، س. پاولوا، و.س. سکارین
ترجمۀ فریدون شایان
http://www.mediafire.com/?qsds9pw9hnusas0

خلیفه و سلطان و مختصری درباره برمکیان
و. و. بارتولد
ترجمۀ سیروس ایزدی
http://www.mediafire.com/?xsixhvkpc0yha9p

رفقا
ای. متر
ترجمۀ خسرو روزبه
http://www.mediafire.com/?7q174lu7z4wa0x4

قتل وزیر مختار
یا گوشه ای از روابط قاجاریه با دربار روسیه در دوران فتحعلی شاه
و
ترجمۀ حال آلکساندر سرگه یه ویچ گریبایه دوف، نویسنده و دیپلمات روسیه در اوایل قرن نوزدهم
یوریی تینیانوف
ترجمۀ اسکندر ذبیحیان
http://www.mediafire.com/?4loc4l0fn8cn4pa

تاریخ دنیای قدیم- جلد اول
ف. پ. کورفکین
ترجمۀ م. بید سرخی
http://www.mediafire.com/?aa8j3aa5b4ad3pj

تاریخ دنیای قدیم- جلد دوم
ف. پ. کورفکین
ترجمۀ غلامحسین متین
http://www.mediafire.com/?ml4r2pj9yeuh306

تاریخ دنیای قدیم- جلد سوم
ف. پ. کورفکین
ترجمۀ ا. کاریج
http://www.mediafire.com/?29ck3ctntb8g5wj

بنیادهای ماتریالیسم
جورج نواک
ترجمۀ پرویز بابایی
http://www.mediafire.com/?xrtdst1qiidn7v3

دیالکتیک
پل فولکیه
ترجمۀ مصطفی رحیمی
http://www.mediafire.com/?vz51mvyh7sl73f0
   
----------------------------------------
توضیح: برای پرهیز از پراکندگی بیشتر، رمان های تاریخی نیز در این مدخل گنجانیده شده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر