۱۳۹۰ دی ۲۲, پنجشنبه

ترجمه های وازریک درساهاکیانرعد دوردست
زندگی و فیلم های ساتیاجیت رای
http://www.mediafire.com/?vat9y4np93pz49m

پژوهش هایی در سینمای مستند
آلن لاول/ جیم هیلر
http://www.mediafire.com/?p33y4u738lylkw8

آمریکایی که من کشف کردم
سفرنامه
ولادیمیر مایاکوفسکی
http://www.mediafire.com/?n3d542ltsaasn64

مگس ها
ماریانو آسوئلا
http://www.mediafire.com/?67siyil7qksy8dy
 
خبرچین
لیام اُ فلاهرتی
http://www.mediafire.com/?ub6a9cj244dvomd
 
تریلوژی جنگ
فیلمنامه های رم شهر بی دفاع، پائیزا و آلمان-سال صفر
روبرتو روسلینی
http://www.mediafire.com/?dhefjh2fcn7rdav
 

زاپاتا، ایدئولوژی یک دهقان انقلابی
ر. ب. میلن
http://www.mediafire.com/?av4kqctc82j6b73
 
جنگ و انقلاب
ولادیمیر لنین
http://www.mediafire.com/?j9ja1ayqsza0dth
 
ستمبران و ستمگران
آنتونیو گرامشی
http://www.mediafire.com/?hag9er09vxnhg26
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر