۱۳۹۰ دی ۲۲, پنجشنبه

کارلوس کاستاندا


تعلیمات دن خوآن
ترجمۀ حسن نیّر
http://www.mediafire.com/?bjgy2rh938r49dl
 
کرانۀ فعال بی کرانگی
ترجمۀ مهران کندری
http://www.mediafire.com/?thih645du8imyic
 
آتش درون
ترجمۀ مهران کندری، مسعود کاظمی
http://www.mediafire.com/?ml2f9gq8sssnoth
 
 حرکات جادویی
خرد عملی شمنان مکزیک کهن
ترجمۀ مهران کندری
http://www.mediafire.com/?r0kh1fu0w5ufo9p

قدرت سکوت
ترجمۀ مهران کندری
http://www.mediafire.com/?l7iu2wbxqgr10ex
 
افسانۀ های قدرت
ترجمۀ مهران کندری، مسعود کاظمی
http://www.mediafire.com/?httd7um4am2hs2l
 
حقیقتی دیگر
ترجمۀ ابراهیم مکلا
http://www.mediafire.com/?ul56lt24xrzx2vs
 
هنر خواب بینی
ترجمۀ فرزاد همدانی
http://www.mediafire.com/?55x0w583w66umv1
 
هدیۀ عقاب
ترجمۀ مهران کندری، مسعود کاظمی
http://www.mediafire.com/?e636onp7brg4q8m
 
دومین حلقۀ قدرت
ترجمۀ مهران کندری، مسعود کاظمی
http://www.mediafire.com/?ms6cti4f21b6v1g
 
سفر به دیگر سو
ترجمۀ دل آرا قهرمان(پتگر)
http://www.mediafire.com/?1sjrwhy9gevp9qj
 
بادهای مخالف
گفت و شنود کارلوس کاستاندا و بابا موکتاناندا
گردآوری و برگردان محدرضا چنگیز، فرهنگ زاجفروشها
http://www.mediafire.com/?w53tl3wfxodxv0v
 
چرخ زمان
شمنان مکزیک کهن
افکار آنان درباره زندگی،  درک جهان
ترجمۀ مهران کندری
http://www.mediafire.com/?bhzd7gwpp1351h5
 
آیین فرزانگی
مجموعه قطعات به چاپ نرسیده ای از کارلوس کاستاندا به همراه گفار کاربرد بالینی آموزش هایدن خوآن از پروفسور جان ویل
گردآوری و برگردان محمدرضا چنگیز، فرهنگ زاجفروشها
http://www.mediafire.com/?azbambj1nrb1qnj

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر