۱۳۹۰ دی ۲۲, پنجشنبه

ژان پل سارترآنچه من هستم
ترجمه مصطفی رحیمی
http://www.mediafire.com/?5n3pdy6vvgm4bpr

آخرین مهلت
مترجم : پ - بهروز
http://www.mediafire.com/?j66os71aw65a936

دست های آلوده
http://www.mediafire.com/?xhb0tra7uobj795

کلمات
http://www.mediafire.com/?hhf7fq9je1nm18q

فاجعه بزرگ
http://www.mediafire.com/?52j174a62sbgy49 

دیوار
http://www.mediafire.com/?a4dc5jd1227iki7

هستی و نیستی
http://www.mediafire.com/?b1kvcn03zn0c5np

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر
 http://www.mediafire.com/?8jsgb1qe5djrlxg

جنگ شکردر کوبا
http://www.mediafire.com/?k1cfk1k4ctvocr0

روسپی بزرگوار
http://www.mediafire.com/?bl9gknh9k7gzoj8

شیطان و خدا
http://www.mediafire.com/?5q94qzqvxy3abwv
http://www.mediafire.com/?zn1uzdoob8j2a03
http://www.mediafire.com/?adaasw6m5gqddyk

تهوع
http://www.mediafire.com/?b1uyc5b4a7cedu8

کار از کار گذشت
http://www.mediafire.com/?bj0u4pv9617121w

بودلر
http://www.mediafire.com/?c0cs79tn1rbfmux

کودکی یک رئیس
ترجمۀ محمدعلی سپانلو
http://www.mediafire.com/?rxaqf8gv9iur84r

چرخدنده
(نمایشنامه)
ترجمۀ روشنک داریوش
http://www.mediafire.com/?9lo3srr8d68brq4

اندیشه ها و انسان
ترجمۀ دکتر فرج الله ناصری
http://www.mediafire.com/?f63pt2mt8bfqbws
 مگس ها
درام در سه پرده
ترجمۀ سیما کویان
http://www.mediafire.com/?o25hxucvxu6accf

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر