۱۳۹۰ دی ۲۲, پنجشنبه

ایران نامه

ايران نامه، فصلنامه ای تحقيقاتی است،که از پائيز ١٣٦١، با همکاری گروهی از پژوهشگران، نويسندگان و استادان صاحبنظر ايرانی و خارجی، هر سال در چهار شماره منتشر شده است. هدف اصلی این نشریه آشنا کردن خوانندگان خود با تازه ترين دستاوردهای پژوهشی محققان و ايرانشناسان و با آثار و انديشه های نويسندگان سرشناس ايرانی بوده است. توجه اصلی ایران نامه در سال های نخست انتشار، بر ادب و زبان فارسی و تاريخ فرهنگ و تمدن ايران بود و از همين رو شماره‌های ويژه‌ای از آن به زندگی و آثار برخی از شاعران، متفکران و نويسندگان پرآوازه ايرانی اختصاص يافت. در سال های اخير ايران نامه، ضمن ادامه انتشار آثار تحقيقی تازه در باره ادب ايران، به آثار پژوهشگران درباره روندها، دگرگونی ها و پديده های عمده جامعه معاصر ايران روي آورده و به انتشار شماره های ويژه ای در اين زمينه ها نيز توفيق يافته است. هر شماره ايران نامه علاوه بر مقاله های تحقيقی، شامل گزيده هايی از خاطرات و اسناد تاريخی، نقد و بررسی کتاب و خلاصه هريک از مقاله ها به زبان انگليسی است. در آخرين شماره هر سال و در پايان هر دوره ده ساله نيز فهرستی الفبائی از نام نويسندگان و منتقدان و عنوان نوشته های آنان در ایران نامه منتشر مي شود.
با آغاز سال ۲۰۱۱ میلادی و با انتشار شماره ۱- ۲ سال بیست‌ و ششم با ظاهری نو و در قالبی جدید، امور مدیریتی و انتشار ایران نامه با سردبیری دکتر محمد توکلی طرقی به دفتر بنیاد مطالعات ایران در دانشگاه تورنتو کانادا منتقل شده است .


سال اول

http://www.4shared.com/document/Um7b7Hvu/Y01No01.html

http://www.4shared.com/document/r7lHjq93/Y01No02.html

http://www.4shared.com/document/Vut4agJv/Y01No03.html

http://www.4shared.com/document/Mw0vqEQz/Y01No04.html

سال دوم

http://www.4shared.com/document/Vh1EPO8_/Y02No01.html

http://www.4shared.com/document/pYRguMMA/Y02No02.html

http://www.4shared.com/document/rgTFgnlh/Y02No03.html

سال سوم

http://www.4shared.com/document/2HRO5z9t/Y03No02.html

سال چهارم

http://www.4shared.com/document/0RGU96-K/Y04No01.html

http://www.4shared.com/document/3VkD1G6c/Y04No02.html

http://www.4shared.com/document/vRauusOA/Y04No03.html

http://www.4shared.com/document/HaKgZ6uI/Y04No04.html

سال پنجم

http://www.4shared.com/document/t82Fbp7L/Y05No01.html

http://www.4shared.com/document/ti6dPp0V/Y05No02.html

http://www.4shared.com/document/q__XGOV9/Y05No03.html

http://www.4shared.com/document/7NS8pxsP/Y05No04.html

سال ششم
 
http://www.4shared.com/document/DkElydMR/Y06No01.html

http://www.4shared.com/document/obBqns3y/Y06No02.html

http://www.4shared.com/document/DmHdWhKX/Y06No03.html

http://www.4shared.com/document/HyB10HGs/Y06No04.html

سال هفتم

http://www.4shared.com/document/y7wZs9pk/Y07No01.html

http://www.4shared.com/document/F87eJwuE/Y07No02.html

http://www.4shared.com/document/U-yOZnDs/Y07No04.html


سال هشتم

http://www.4shared.com/document/Cb5s_0xf/Y08No01.html

http://www.4shared.com/document/wrxqJmx-/Y08No02.html

http://www.4shared.com/document/IJOY3WFd/Y08No03.html

http://www.4shared.com/document/rHloNPwp/Y08No04.html

سال نهم

http://www.4shared.com/document/nmAUNSE_/Y09No01.html

http://www.4shared.com/document/Go3s33xZ/Y09No03.html

http://www.4shared.com/document/-Wm6qPHj/Y09No04.html

سال دهم

http://www.4shared.com/document/t-_FBfBm/Y10No01.html

http://www.4shared.com/document/k8C9RCsa/Y10No02.html

http://www.4shared.com/document/b6XA61ju/Y10No03.html

http://www.4shared.com/document/W7s2kUay/Y10No04.html


سال یازدهم

http://www.4shared.com/document/jROTOEUF/Y11No01.html

http://www.4shared.com/document/uPfq4fNt/Y11No02.html

سال دوازدهم

http://www.4shared.com/document/2EEOfi92/Y12No01.html

http://www.4shared.com/document/pz5n0IMI/Y12No02.html

http://www.4shared.com/document/HpkYbN_L/Y12No04.html

سال سیزدهم

سال چهاردهم

http://www.4shared.com/document/uvOg0TKs/Y14No03.html

سال پانزدهم

سال شانزدهم

http://www.4shared.com/document/au04eaH2/Y16No01.html

http://www.4shared.com/document/tY75oJbP/Y16No023-Rozname_Negari.html

سال هفدهم

http://www.4shared.com/document/X29aVttX/Y17-18No0401-Iran_dar_Nezame_J.html

http://www.4shared.com/document/vGMz6Dju/Y17No02.html

سال هجدهم

سال نوزدهم

http://www.4shared.com/document/7KKIBTBm/Y19No0102.html


سال بیستم

سال بیست و یکم

http://www.4shared.com/document/MkqJl4B4/Y21No01-02.html

سال بیست و دوم

سال بیست و سوم

http://www.4shared.com/document/8fAyQkjG/Y23No0304.html

سال بیست و چهارم

http://www.4shared.com/document/Vh90AtaS/Y24No023-Iran_dar_Gharne_21.html

سال بیست و پنجم
سال بیست و ششم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر