۱۳۹۰ دی ۲۲, پنجشنبه

هرمان هسهروزالده
ترجمۀ محمد بقایی(ماکان)
http://www.mediafire.com/?pciejqkjbiztud0


سیذارتا
ترجمۀ پرویز داریوش
http://www.mediafire.com/?fhwftbb6w7d639a

  
اگر جنگ ادامه یابد
ترجمۀ نصرالله غفاری، داریوش دیانتی
http://www.mediafire.com/?99n744ntgxvqcbi

پیتر کامنزیند
ترجمۀ  فرامرز جواهری نیا
http://www.mediafire.com/?7i21g2faoougq3p

دمیان 
ترجمۀ لیلی بور بور
http://www.mediafire.com/?f6r2o6r2q4iglc3

گرگ بیابان
ترجمۀ دکتر قاسم کبیری
http://www.mediafire.com/?ec6x9jvix3g9ukc

بازی مهرۀ شیشه یی
ترجمۀ عبدالحسین شریفیان
http://www.mediafire.com/?o1e69xt1jp1pxlp

اسپرلوس
ترجمۀ پرویز داریوش
http://www.mediafire.com/?7ywlrb75f6b0un7

خبرهای عجیب از ستاره ای دیگر
ترجمۀ قاسم کبیری
http://www.mediafire.com/?ftl8sm3aov13z61

داستان کوتاه پروانه
http://omidballack.blogspot.com/2011/03/blog-post_7018.html

یک شعر
http://adabiatema.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260:1390-03-31-23-17-16&catid=9:1389-03-31-21-56-02&Itemid=149

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر