۱۳۹۰ دی ۲۲, پنجشنبه

ترجمه های ذبیح الله منصوری

مردی بالای صلیب
میکا والتاری
http://www.4shared.com/document/87h94Crd/Waltari_Mardi_Balaye_Salib.html

منم تیمور جهانگشا
مارسل بریون
http://www.4shared.com/document/SNYOjLyi/Mnam_Teymor.html

شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان
اشتن متز، جون بارک
http://www.4shared.com/document/jjXcFi_9/ShahJange_Iraniyan.htmlخواجۀ تاجدار
ژان گوره
http://www.4shared.com/document/qMm9k1Ti/KhajeyeTajdar_1.html
http://www.4shared.com/document/QNybX1Es/KhajeyeTajdar_2.html


ژوزف بالسامو
 الکساندر دوما
http://www.4shared.com/document/H4ql29wD/B404-Alexander_Dooma-Zabiehola.html
http://www.4shared.com/document/SOenYAxS/B404-Alexander_Dooma-Zabiehola.html
http://www.4shared.com/document/HLQsB0Og/B404-Alexander_Dooma-Zabiehola.html


عایشه بعد از پیامبر
کورت فریشلر
http://www.4shared.com/document/eW3b_qEf/Ayeshe.html


آواره ها
موریس دو کبرا
http://www.4shared.com/document/MgypaPHf/Avare_ha.html


فتنه
لانتیاک
http://www.4shared.com/document/h4ZPd3vM/Fetne.html


گروه آهنین
الکساندر دوما
http://www.4shared.com/document/knlZgjih/Goroohe_Ahanin.html


جزیره شوم
رابرت کالینسون
http://www.4shared.com/document/Fe3WfK32/Jazire_shoom.html


کنیز ملکه مصر
میکل پیرامو
http://www.4shared.com/document/ZJy2N_yV/Kanize_malakeye_mesr.html


تقدیر
ژرژ بلوند
http://www.4shared.com/document/eAC208Oc/Taghdir.html


مرده خواران لنینگراد
آناتول دارف
http://www.4shared.com/document/-VxqNFFV/Morde_Kharane_Leningerad.html


خداوند الموت
پل آمیر
http://www.4shared.com/document/l7us6-pK/Khodavand_Alamoot.html


گریز
لسلی شارتریس
http://www.4shared.com/document/v_0FAxdS/Goriz.html


جراح دیوانه 
یورگن توروالد
http://www.mediafire.com/?mimazk7jd8tibkxنیکلا و الکساندرا 
رابرت ماسی
http://www.mediafire.com/?f4xrq4h5pn2696b
http://www.mediafire.com/?6kwicn87j4wabia

خاطراتی از یک امپراتور 
رالف کورن گولد
http://www.mediafire.com/?5dms0ee7t8o8ev7

سقوط قسطنطنیه و جنگ دریایی لپانت 
میکا والتاری
http://www.mediafire.com/?jv55q8zusv55tg2

ابن سینا نابغه شرق 
جرج بی کوچ
http://www.mediafire.com/?xkivpa63cv0n8j3

جنگ دریایی ترافالگار + جنگ دریایی میدوی 
http://www.mediafire.com/?zm7o96re3pamsjo

جنگ دریایی تزوشیما + یک سازمان بزرگ جاسوسی 
http://www.mediafire.com/?swke88m5bwit21j

ملکه ویکتوریا 
الیزابت لانفورد
http://www.mediafire.com/?0xh7u48rsx4npw4

زنبور عسل، مورچگان، موریانه 
موریس مترلینگ


علوم غیبی و اسرار آن 
موریس مترلینگ


منم تیمور جهانگشا
مارسل بریون
http://www.4shared.com/document/SNYOjLyi/Mnam_Teymor.html

شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان
اشتن متز، جون بارک
http://www.4shared.com/document/jjXcFi_9/ShahJange_Iraniyan.htmlهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر