۱۳۹۰ دی ۲۲, پنجشنبه

ترجمه های فارسی The Waste Land


سرزمين ويران ترجمۀ ح.رازى، حميد عنايت و چنگيز مشيرى، اسفند ماه ۱۳۳۴ / جنگ هنر و ادب امروز، دفتر اول

سرزمين هرز ترجمۀ بهمن شعله ور، زمستان ۱۳۴۳ /مجله آرش. چاپ دوم به شکل کتاب، ۱۳۶۲/ نشر فارياب
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab735/ketab735a.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab735/ketab735b.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab735/ketab735c.pdf


دشت سترون و اشعار ديگر ترجمه پرويز لشكرى، ۱۳۵۰/ انتشارات نيل
http://www.4shared.com/document/PB_x6Hmu/Dasht-e_Setarvan.html


  سرزمین بی حاصل ترجمۀ حسن شهباز، ۱۳۵۷/ بنگاه ترجمه و نشر كتاب

سرزمين هرز ترجمۀ مهدى وهابى، ؟/ نشر امتداد

سرزمین بی حاصل ترجمۀ جواد علافچی، 1383/ انتشارات نیلوفر

هدر آباد ترجمۀ هومن عزیزی، 1381/سایت اینترنتی مانی ها

دشت سترون ترجمۀ دکتر شهریار شهیدی،۱۳۷۷ / نشرهما


ارض باطله، ترجمۀ محمود مسعودیخرابستان، شاپور احمدی
http://www.4shared.com/document/oPpUZfss/Kharabestan.html

و .....

ما را در تکمیل این لیست یاری کنید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر