۱۳۹۰ بهمن ۱۲, چهارشنبه

فریدون گیلانی


 قصه 
______
شبیخون تاتارها(سفری به شرق دوزخ) 
http://www.mediafire.com/?t9xl9fb7ll4o93x

ترجمه ها
 _______
بازی شیطان 
چگونه ایالات متحده بند از پای اسلام بنیادگرا گشود 
رابرت دریفوس
http://www.mediafire.com/?c7fvjv17qpmc9nc
http://www.mediafire.com/?qezayj4e1j8il3v

براندازی 
 استیفن کینزر
http://www.mediafire.com/?iuvxcli4eccm4a6

سوسیالیسم و انسان در کوبا
ارنستو چه گورا، فیدل کاسترو 
http://www.mediafire.com/?5eqee5cxvjwc191

بمب های آزادی بخش آمریکا
نوام چامسکی، آرونداتی روی، میلان ری 
http://www.mediafire.com/?rt51y8bfmhjdxkd

اصول مقدماتی فلسفه
ژرژ پلیتسر 
http://www.mediafire.com/?krw7b159cz3bdzb

شعر
 ________
وسعت ساده
مجموعه شعر 1381 تا 1383 
http://www.mediafire.com/?uqgweg4kf6iqg8s

به لطف آفتاب
مجموعه شعر 1383 تا 1384 
http://www.mediafire.com/?ccmm504yuc3ctya

پله های مهتاب
دهمین دفتر شعر در تبعید 
http://www.mediafire.com/?f3er028afokogjp

ساقه های تو
یازدهمین دفتر شعر در تبعید 
http://www.mediafire.com/?2vm2qcp6a723qk2

آفتاب جنگل خیز
شعرهای 85 تا 86 
http://www.mediafire.com/?bpvkl3yiv69tmcm

سرزمین و لبخند
مجموعه شعر 1386 
http://www.mediafire.com/?s1zah2bgpvrvavg

عطر خنده های تو
چهاردهمین دفتر شعر در تبعید/فروردین 1387 
http://www.mediafire.com/?8few1b630rwri9p

در شمال و جنوب دلتنگی
پانزدهمین دفتر شعر در تبعید 
http://www.mediafire.com/?fyzy3h8rp5le2n3

تاریخ شمار ذهن شب
شعر بلند/نیمه دوم 1387
http://www.mediafire.com/?fyrxr9r9vpny6v4

ناخدایی از آهنگ دیگر
هجدهمین دفتر شعر در تبعید/1388 تا 1390
http://www.mediafire.com/?cx36qw10luial6n

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر