۱۳۹۰ بهمن ۱۶, یکشنبه

امین قضاییهنر مسلح
http://www.mediafire.com/?dlpdri18eu2psbe
 
هیچ اتفاق
http://www.mediafire.com/?08q086pqasd4pz4
 
منطق شیطان 
بازخوانی ماتریالیستی از عهد عتیق
http://www.mediafire.com/?k3x1qadoavpv1xf
 

ترجمه ها 

آیا باید ساد را بسوزانیم؟ 
سیمون دوبوآر
http://www.mediafire.com/?b4g4ae88hhb1mcx
 
بلانکی بودن
مجموعه‌ مقالاتی از لویی آگوست بلانکی
http://www.mediafire.com/?6xbv6dl2vm7htd9
 
پرولتاریا و تشکیلات
کورنلیوس کاستوریادیس
http://www.mediafire.com/?rcn8q2rddk4t5xp
 
فرانسه - مبارزه ادامه دارد
تونی کلیف و یان بیرشال
با همکاری بیتا صمیمی زاد
http://www.mediafire.com/?0294tv8eo9o46b7
 
ادعای آنتیگونه
جودیت باتلر
با همکاری بابک سلیمی زاده، مهدی سلیمی
http://www.mediafire.com/?d33bxy4d011lbgh
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر