۱۳۹۱ خرداد ۸, دوشنبه

  فیل در تاریکی
قاسم هاشمی نژاد
http://www.mediafire.com/?cep291pb6o4ri8g
قصه نویسی
رضا براهنی
http://www.mediafire.com/?9gg550q6n9q5xyl
از کالیگاری تا هیتلر
تاریخ روانشناختی سینمای آلمان
زیگفرید کراکائر
ترجمۀ فتح ا.. جعفری جوزانی
http://www.mediafire.com/?au7e90k0w40bbqj
 
رایحه درد
عطا ا..فریدونی
http://www.mediafire.com/?6ab2a84jesupukt

تنها پیامبر
فرزاد جاسمی
http://www.mediafire.com/?m7me7ktbmdqjtfm
http://www.mediafire.com/?wfp9aqsgxvyutnn

تاریکی ها، تاریک ها، تاریک و کریستال ها
آن یدرلوند
ترجمۀ رباب محب
http://www.mediafire.com/?m5ih5bt6a5ir65m

دو منطق
دکتر امیر حسین آریان پور
http://www.mediafire.com/?e8bboidgednaf7t

جنگ با مارمولک ها
کارل چابک
ترجمۀ دکتر پرویز معتمدی آذری
http://www.mediafire.com/?ycalm650w5kwxxq

مروری در تاریخ انقلاب روسیه
ایرج پزشک زاد
http://www.mediafire.com/?7k5b3x4afmes55o

مردی با کبوتر
رومن گاری
ترجمۀ لیلی گلستان
http://www.mediafire.com/?w5jwfmkvr4rruzg

زیر دندان سگ
بهمن فرسی
http://www.mediafire.com/?2fhh2byixat4964

بنیادهای ماتریالیسم
جورج نواک
پرویز بابایی
http://www.mediafire.com/?2jhr2cgacyddjbm

دو گفتار
آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود
قانون
فردریک باستیا
http://www.mediafire.com/?ghmodgwdbglppit

سرمایه داری و آزادی
میلتون فریدمن
ترجمۀ غلامرضا رشیدی
http://www.mediafire.com/?vz4u58l3893pjvu

ذهنیت ضد سرمایه دارانه
لودویگ فون میزس
ترجمۀ سعید قاسمی نژاد، لیونا عیسی قلیان
http://www.mediafire.com/?1u67a6a8b1pc06q

تاریخ شاهی
قراختائیان
از مولفی ناشناخته در قرن هفتم
به اهتمام و تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزی
http://www.mediafire.com/?yjhd95944z3tm0k

مقدمه ای بر آزادی گرایی
دیوید بواز
ترجمۀ دکتر رضا اسلامی
http://www.mediafire.com/?82mk8rmb368nmm4

رساله درباره آزادی
جان استوارت میل
ترجمۀ جواد شیخ الاسلامی
http://www.mediafire.com/?64xtp7el33p6di5

کمدی-تراژدی
حکومت زمانخان
به روزگار قاجار در ولایت بهشت آباد و توابع
ایرج زهری
http://www.mediafire.com/?75drzhepr0rqwzu

یادداشت های روزانه نیما یوشیج
به کوشش شراگیم یوشیج
بازیابی و بازنویسی از روی دست نوشته ی نیما
http://www.mediafire.com/?1nxxb21bgcipny2

ثروت ملل
آدام اسمیت
ترجمۀ دکتر سیروس ابراهیم زاده
http://www.mediafire.com/?ovan8p668zxdu0mهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر