۱۳۹۱ تیر ۱۸, یکشنبه

شاهنامه فردوسی
متن انتقادی
زیر نظر یوگنی ا. برتلس
بر اساس نسخ ژول مول و ت. ماکان
مجموعه 9 جلدی ارزشمند و معتبری که در فاصله سال های 1960 تا 1971 توسط آکادمی علوم اتحاد شوروی در سلسلۀ آثار ادبی ملل خاور منتشر شده است.
برتلس در سال 1957 و پیش از انتشار دو جلد نخست فوت کرد و اداره انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی کمیسیونی مرکب از ی. براگینسکی عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم تاجیکستان، ب. غفوراف عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم شوروی و ع. فردوس تشکیل داد تا تهیه و انتشار دیگر مجلدات را بر عهده بگیرند.

http://www.mediafire.com/?qzdj1mjdhfr7s06
http://www.mediafire.com/?6n6alo26qx74uv1
http://www.mediafire.com/?7gcp7g5c527w38i
http://www.mediafire.com/?nl1eebjn5v4c47l
http://www.mediafire.com/?8g3u854d868b6jn
http://www.mediafire.com/?yd7f3d270f63act
http://www.mediafire.com/?c4r7rj6757zz5i3
http://www.mediafire.com/?7717512a4616k6u
http://www.mediafire.com/?qqztf8k48qk0mo0

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر