۱۳۹۱ شهریور ۹, پنجشنبه

برای اولین بار روی وب و فقط در باشگاه ادبیات

دکامرون
حاوی یک صد حکایت فرح انگیز
ژان بوکاچیو
ترجمۀ حبیب شنوقی
چاپ 1338
http://www.mediafire.com/?fqaxg0x34osy1se
هدیه جمال آریان(حاج آقا محمد) به باشگاه

جووانّی بوکاچّو و کتابش برای دوستداران ادبیات بسیار شناخته شده هستند. با این حال می توانید اطلاعاتی درباره وی و کتاب مشهورش در این صفحات بیابید:
http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Boccaccio
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Decameron
http://en.wikipedia.org/wiki/Summary_of_Decameron_tales
http://www.brown.edu/Departments/Italian_Studies/dweb/index.php

آن چه برای خواننده ایرانی می تواند جالب باشد، سرگذشت ترجمه های این کتاب است. نخسنتین بار در طلیعه انقلاب مشروطیت ایران است که "احمد خان دریابیگی" کتاب دکامرون را ابتدا به صورت یک سلسله در روزنامه مظفری بوشهر و سپس به صورت کتابی مستقل در سال ۱۲۸۲ خورشیدی به چاپ رسید.
ترجمه دوم توسط "حبیب شنوقی" در دهه سی انجام شد که شامل کلیه داستان‌ها است. و ترجمه سوم توسط '''محمد قاضی''' صورت گرفت و انتشارات مازیار آن را پس از مرگ وی در سال ۱۳۷۹ منتشر کرد که به دلیل ممیزی سیزده قصه حذف شده‌است. البته نباید فراموش کرد که صابون ممیزی بر تن قصه های باقیمانده نیز خورده است.
نکته قابل توجه در هر سه نسخه، برگردان آن از روی ترجمۀ فرانسه است که باعث شده ظرافت های متن اصلی در زبان ایتالیایی به فارسی منتقل نشود. دریابیگی نام مولف را ژان بکاس و حبیب شنوقی ژان بوکاچیو ثبت کرده اند که خود گویای بضاعت آنهاست. میزان وفاداری آنها به سبک بوکاچیو را نیز می شود از نثرشان دریافت. چیزی که قرابتی با کار بوکاچیو ندارد و ترجمه ها را تبدیل به قصه های عبرت آموز و به قول شنوقی فرح انگیز کرده است.
نسخه دریابیگی بسیار کمیاب است و فقط در کتابخانه هایی چون کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس یافت می شود. طبعاً دسترسی به آن نیز کاری بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن است. بنابراین برای آشنایی با شیوه برگردان او می توانید مقدمه وی را بر ترجمه اش بخوانید:

"ژان بکاس یکی از نویسندگان ارپ و اصلا از فلورانس ایطالیا است اغلب عمر عزیز خود را بلهو و لعب و نوشتن حکایات و روایات مضحک گذرانیده و بیشتر همُ خود را در استشکاف حالات و خیالات مخفیه و اعمال سخیفۀ پیشوایان مذهب عیسوی صرف نموده و اسرار آنها را در صورت حکایات و کسوت روایات جلوه داده و منتشر نموده از جملۀ مؤلفات او دکامرون که عبارت است از سرگذشت ده روزه ده نفر مرد و زن که هر یک از آنها روزانه یک حکایت نقل کرده اند. و این نسخۀ دکامرون حاوی صد حکایت شیرین است که برای گذرانیدن اوقات تعطیلی و لیالی زمستانی بهترین مشغولیات است- لهذا با مزجات بضاعت و عدم استطاعت ارادۀ قاصرانۀ خود را در مقام فعلیت آورده از نکته سنجان ذ وی المجد والاحترام و اساتید اهل کلام معذرت میخواهم چنانچه اوراق این ترجمه از حشمت تحریر خارج گردیده یا سهو و قصوری ملحوظ فرمایند بعین اغماض غمض عین فرمایند و معذ روم دارند که در لجّه شنا نکرده ام و بمهجه آشنا نشده العذر عند کرام الناس مقبول سال تحریر و تسطیر ترجمۀ این نسخه دکامرون در تاریخ هیجدهم شهر ذی القعده الحرام سنه ١٣٢١ هزاروسیصدو بیست و یک هجری است."

ترجمۀ حبیب شنوقی نیز کمیاب و بسیار گران است. تا جایی که شنیده ام در تهران با قیمتی میان 80 تا 100 هزار تومان خرید و فروش می شود. گویا نسخه چاپ قاچاقی آن در بازار یافت می شود، اما از بهای آن اطلاع دقیقی ندارم. نسخه الکترونیکی این ترجمه را مدیون آقای جمال آریان هستیم که نسخه کاغدی خویش را به باشگاه ادبیات اهدا کردند. نسخه قاضی نیز از قبل در باشگاه وجود داشت و می توانید ان دو را با هم مقایسه کنید. ولی تا زمانی که مترجمی آشنا به زبان و ادبیات ایتالیایی یافت نشود و ترجمه ای تازه از دکامرون عرضه نکند، پروندۀ برگردان فارسی این کتاب همچنان باز است.

دکامرون
ترجمۀ محمد قاضی
http://www.mediafire.com/?yibgnjvdwtx48xd

دو ترجمۀ متفاوت به انگلیسی در پروژه گوتنبرگ:
Translated By J.M. Rigg
http://www.gutenberg.org/cache/epub/3726/pg3726.html
http://www.gutenberg.org/cache/epub/13102/pg13102.html

Translated By John Payne
http://www.gutenberg.org/files/23700/23700-h/23700-h.htm
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر