۱۳۹۱ شهریور ۲۲, چهارشنبهباشگاه ادبیات منتشر کرد

از مجموعۀ آرشیو مجازی نشریات گهگاهی
فرهنگ نوین
 
دی ماه 1358، کتاب اول
شعری بی نام و نشان از اوروگوئه
دهۀ عقب نشینی امپریالیسم/مدیا کاشیگر
اوپک: جذابیت عدم توافق!/ رضا اعظمی
مشارکت زحمتکشان در مدیریت تولید/نیکولای بلینوف
آگاهی ملی در پی تلاقی تشیع و جامعه، برگزیده هایی از یک کتاب/حامد الگار
اقتصاد سیاسی سوسیالیسم/اسکار لانگه/ترجمۀ بابک قهرمان
سرزمین هند و اقتصاد کشاورزی، زمین از آن کسی است که روی آن کار می کند/پ. جوشی
مقاومت فرهنگی در شیلی/آریل دورفمن
هنگامی که تماشاگر زیر یوغ استعمار سینمای سنتی باشد-گفتگو با گاوراس/ترجمۀ وازریک درساهاکیان
نقدی بر نمایشگاه مینیاتورهای سیاه درم بخش و طرح های رادپور، طنز معترض تیغی بر روی استبداد/نیکزاد نجومی
طرحی از سعید پرهام
سه شعر(دو زبانه) از عمران صلاحی
خشکسالی و شاعر روستا/خلیل حمزه ای
بهترین دستاورهای زندگی/برتولت برشت/ترجمۀ ن. ک.
حرامزاده/میخائیل شولوخوف/ترجمۀ مدیا کاشیگر
رفیق موکوچ/مووسس آرازی/ترجمۀ وازریک در ساهاکیان
من کتاب را دوست دارم/حمید کرامتی نژاد
http://www.mediafire.com/?x7xxgn23bq8ggod
 
بهمن 58، کتاب دوم
وای به روزی که مسلح شویم
درباره حقیقت/برتولت برشت/ترجمۀ بهروز مشیری
یادداشت ها:
از بندر لنگه چه خبر؟ یادداشت های یک سفر/ناصر زراعتی
امتداد واهمه های آریامهری در "ایران ایر"/شهروز جویانی
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام: افشاگران مستقل؟" یادداشت هایی درباره تسخیر لانه جاسوسی/الف. آزاد
ادبیات:
چرا توقف کنم، چرا؟-به انگیزۀ سیزدهمین سالمرگ فروغ فرخزاد/مانا طباطبائی
دو طنز از لرکام ساز
کامو/ماکسیم گورکی/ترجمۀ مانا طباطبائی
شاعر خلق- منظومه ای از رسول رضا/برگردان آزاد عمران صلاحی
شعری از فیروزه میزانی
گفتگو:
داشتم به اوج می رسیدم که طاغوت سقوط کرد-گفتگویی با یکی از خواننده ای کافه های لاله زار/شهروز جویانی
تئاتر:
در نمایش سهم کدام بیشتر است؟ نمایشنامه نویس، کارگردان یا بازیگر؟
نقاشی:
نقاشان بی اعتنا، حالا سر در گم مانده اند-نگاهی به نقاشی ایران در یک سال گذشته
درباره امپریالیسم و آمریکا:
آمریکا به انقلاب حمله می کند/ فیدل کاسترو- فصلی از کتاب فیدل کاسترو سخن می گوید/ترجمۀ آذر یعقوبی
فصلی از جنبش کارگری آمریکا: برخوردهای طبقاتی در صنایع/ای. ام. کراسنوف/ترجمۀ کامران رویان
تضادهای درونی امپریالیسم/ترجمۀ رضا اعظمی
آمریکایی که من کشف کردم/ ولادیمیر مایاکوفسکی/ترجمۀ وازریک درساهاکیان
http://www.mediafire.com/?0mi5s5vsdk326q5
 
اسفند 58 - فروردین 59، کتاب سوم
یادداشت ها:
شیر محمد درخشنده توماج: از جزنی و بقیه که بیشتر نیستیم/حمیدرضا گیرا
چه کسانی منکر تقلب اند/ناصر زراعتی
سرانجام جان نثاران خدایگان بخشوده شدند/شهروز جویانی
خلع سلاح گروه های فشار یا خلع سلاح توده ها/الف. آزاد
گزارش ها:
یادداشت های سفر به گنبد- ترکمن، زمین، شورا و جنگ/مانا طباطبایی
یادداشت های سفر کردستان- کردستان: صدای پای یورشی وحشتناک تر/روزبه ناصر زاده
یادداشت های از سفر صحرا-پولیساریو در انتظار به رسمیت شناختن "جمهوری دموکراتیک صحرا" از سوی ایران/موسایی-سرخی
ادبیات:
نامه/وزووالد ایوانف/ترجمۀ مانا طباطبائی
جغدی در اتاقی دور/غسان کنفانی/ترجمۀ موسی اسوار
سکۀ آخر/ژیگموند موریتس/ترجمۀ زاون
دو شعر/ناصر زراعتی
بندر ترکمن/یحیا هاشمی
بانوی ترکمن/مسعود احمدی
ژنرال آگوستو پینوشه/ترساد خسوس/ترجمۀ فرامرز سلیمانی
نامه ای از انگلس به مارکس-دربارۀ زبان و ادبیات فارسی/فردریش انگلس/
لاهوتی، شاعری که "نجات فعله و دهقان" می پرستید/بهروز مشیری
سینما:
هدف های سینما: ورتوف(واقع نگاری) و آیزنشتاین(اندیشه نگاری)/جیمز گودوین/ترجمۀ وازریک در ساهاکیان
نقاشی:
نگاهی به نمایشگاه هنر مقاومت فلسطین در موزه هنرهای معاصر- هنر مقاومت فلسطین جبهه ای در کنار جبهۀ نظامی/نیکزاد نجومی
نگاهی به دیوارنگاره های خوزه هرناندس دلگادیلیو-"زمین و آزادی" دستمایه های دلگادیلیو/آلن و. بارنت/ترجمۀ فرامرز سلیمانی
دربارۀ طبقات:
فصل هایی از ماتریالیسم تاریخی: طبقات، مناسبات دولتی،دولت و انقلاب اجتماعی/یوگسلاوسکی/ترجمۀ وازریک در ساهاکیان
یادداشت هایی دربارۀ نمودهای عینی وابستگی، به ویژه در زمینۀ معماری: چگونه در جامعه ای طبقاتی، طیقۀ مسلط به خدمت امپریالیسم در می آید/علیرضا افشار نیا
فصلی از جنبش کارگری آمریکا: گسترش نفوذ طبقۀ کارگر بر جنبش سیاهان در فاصلۀ دو جنگ جهانی
فصلی از جنبش کارگری آمریکا: وحدت جهانی کارگردان به هنگام جنگ دوم/ی. ف. یازکوف
حزب حاکم و طبقۀ حاکم/آنتونیو گرامشی/ترجمۀ وازریک در ساهاکیان
وحدت پرولتاریی/آنتونیو گرامشی/ترجمۀ رضا اعظمی
بررسی جنبه ای از نظریۀ اصلاح طلبانه "هم سطح شدن در آمد"-"یقه سفیدها" کارگرند؟/گزینش و ترجمۀ رضا اعظمی
طرح:
یک طرح/علی اکبر صفائیان
http://www.mediafire.com/?ucifjmoa3rq2fbs
 
اردیبهشت و خرداد 1359، کتاب چهارم
آخرین پاراگراف مانیفست/مارکس و انگلس
پرولتاریا جز زنجیرش چیزی برای از دست دادن ندارد/خطابۀ مصطفی صبحی به انگیزه اول ماه مه/ترجمۀ عمران صلاحی
دربارۀ مصطفی صبحی و شعر پانزده تن سرودۀ ناظم حکمت/ترجمۀ عمران صلاحی
گزارش ها:
نگاهی به مبارزات کارگران ایران در سال گذشته-از اعتصاب تا مصادرۀ انقلابی/مانا طباطبائی
اعلامیه ای برای کارگر در روز کارگر/سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
گزارشی از مراسم روز کارگر در کارخانۀ سیمان کرمان-روز کارگر، روز صحبت از همه چیز/احمد قطبی
یادداشتی از مراسم روز اول ماه مه- هراس حامیان نظم مقدس مالکیت/مانا طباطبائی
یادداشتی در حاشیه/خسرو شیرین آبادی
روز کارگر و یقه سفیدهای ناظم/جلال جوشقانی
یادداشت ها:
یادداشتی پیرامون نمایش "با شیطان دست بده!" از سیمای جمهوری اسلامی ایران- چرا دست نمی دهید و خود را نمی گردانید/رویا فخارزاده
"توطئه" بهانه ای برای اختناق/احمد قطبی
چهار طرح برای دانشگاه/نیکزاد نجومی
چرا رهنمودی نمی دهید/حمید دادجو
پس این گل ها را چه کسی به گلوله بست/شهروز جویانی
یک طرح/داود شهیدی
ادبیات:
از کارگر به شاعر/شعری از یک کارگر
سه شعر/عبدالوهاب البیاتی
چرداغ/فریدون فریاد
در کارخانه/شمس لنگرودی
محمد کارگر کوچک پنچرگیری-نوشته ای بر پایه یک گفتگو/ناصر زراعتی
گلبدنا/عبدالصمد طاهری
تابستان کار/عباس عفتی
سینما:
Slon: سینمی کارگری در فرانسه/گی اونوبل
یک طرح/داود شهیدی
نقاشی:
نگاهی به اچینگ های(حکاکی روی فلز) ناهید حقیقت- "ستایش" کار در هنر بورژوایی نمی تواند جایی داشته باشد/نیکزاد نجومی
یک پاراگراف از کتاب "بیماری کودکانه چپ روی در کمونیسم"/و. ا. لنین
کارگردان و تجربه های تاریخی:
چگونه کارگران باکو به انقلاب پیوستند/بوگدان کنونیانتس
جنبش اشغال کارخانه ها - ایتالیا 1920/پائولو اسپریانو
جنبش مه 1968- کمونی که دانشجویان می خواستند برپا کنند/ژاک بای ناک
گزارشی از کمیسیون راسل، کنترل کارگردان در کارخانه ها، در پرتغال سال 1976-کارگردان پرتغال اندوهگنانه می دانند نبرد پایان نیافته/کریس گودی-ری الیس- جو بورک
بخشی از "تاریخ معاصرجنبش کارگری آمریکا": تاریخ نگاری جنبش کارگری آمریکا
http://www.mediafire.com/?ldhxwp37ix331wa

ویژه نامه های کرامت دانشیان در آینه به مجموعه افزوده خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر