۱۳۹۱ آبان ۲۹, دوشنبه

هدیه باشگاه ادبیات برای روز کتاب

از مجموعۀ آرشیو مجازی نشریات گهگاهی

سینمای نوین

این نشریه به کوشش شهروز جویانی و مطالبی از احمد امینی، احمد کامیابی، ایرج کریمی، جهانبخش نورایی، حسن سیفی، شهریار بهترین، قاسم روبین، مجید مصطفوی، مسعود مدنی، ناصر زراعتی، وازریک درساهاکیان و ... در شش دفتر به قطع پالتویی از سال 1360 تا 1364 منتشر شده بود.

http://www.mediafire.com/?u7ndh91hkh1ltz2
http://www.mediafire.com/?3w7fls3dh5stqtn
http://www.mediafire.com/?oqa75ahwmsu6dva
http://www.mediafire.com/?6serf2ri82qdaa1
http://www.mediafire.com/?lqxq1yumyw2qgua
http://www.mediafire.com/?63y54f9nmy2z8bo
هدیه باشگاه ادبیات برای  روز کتاب

از مجموعۀ آرشیو مجازی نشریات گهگاهی

سینمای نوین

این نشریه به کوشش شهروز جویانی و مطالبی از احمد امینی، احمد کامیابی، ایرج کریمی، جهانبخش نورایی، حسن سیفی، شهریار بهترین، قاسم روبین، مجید مصطفوی، مسعود مدنی، ناصر زراعتی، وازریک درساهاکیان و ... در شش دفتر به قطع پالتویی از سال 1360 تا 1364 منتشر شده بود.

http://www.mediafire.com/?u7ndh91hkh1ltz2
http://www.mediafire.com/?3w7fls3dh5stqtn
http://www.mediafire.com/?oqa75ahwmsu6dva
http://www.mediafire.com/?6serf2ri82qdaa1
http://www.mediafire.com/?lqxq1yumyw2qgua
http://www.mediafire.com/?63y54f9nmy2z8bo

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر