۱۳۹۱ آبان ۲۹, دوشنبه

فقط در باشگاه ادبیات

زنده باد مکزیک
فیلمنامه
سرگئی ایزنشتاین
ترجمۀ پرویز شفا
http://www.mediafire.com/?el1qiyj1a2q4pkl
یا
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2012/11/zendebadmekzik.pdf
از هدایای مترجم به باشگاه
فقط در باشگاه ادبیات

زنده باد مکزیک 
فیلمنامه
سرگئی ایزنشتاین
ترجمۀ پرویز شفا
http://www.mediafire.com/?el1qiyj1a2q4pkl
یا
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2012/11/zendebadmekzik.pdf
از هدایای مترجم به باشگاه

طوطی
زکریا هاشمی
http://www.mediafire.com/?56rzaid6ty87nt1
هدیه مولف به باشگاه
برای اولین بار روی وب
باشگاه ادبیات تقدیم می کند:

طوطی
زکریا هاشمی
http://www.mediafire.com/?56rzaid6ty87nt1
هدیه مولف به باشگاه
 
نکبت
نوشته امیر گل آرا
http://www.mediafire.com/?8bzjjwjhk656tn6

امیر گل آرا، متولد 1307، از افسران سازمان نظامی حزب توده بود که تا پای اعدام نیز رفت. باند حسین شریعتمداری وی را جزو بهائیانی می داند که در دوران پهلوی با مؤسسه كيهان همكاری داشت.
گل آرا تا اواسط دهه 40 رئيس سازمان آگهي های مؤسسه كيهان بود و پس از ترک کیهان موسسه تبلیغاتی خود را تاسیس کرد. همزمان با این دوران شروع به نوشتن کرد و در 15 مهرماه 1340 با سرمایه خود اولین کتابش را با عنوان "نکبت" منتشر کرد. در شناسنامه کتاب چنین آمده است:

مقنی ها در گلوگاه مستراح متروکی در یکی از بندهای تاریک محبس
دفتر کثیفی یافتند آلوده به نکبت و متعلق به یک محبوس گمنام قدیمی
این کتاب همان دفتر است

نکبت که در قطع خشتی، شمارگان نامعلوم، با جلدی غیر متعارف(چاپ سیلک روی گونی) و صفحاتی به شکل چرک نویس با خط خوردگی های متعدد منتشر شده بود، خبر از ظهور نویسنده ای با استعداد و دنباله روی صادق هدایت می داد. اما رگه های دادائیستی موجود در کارهای وی با دومین کتابش "آدم های دربند" پر رنگ تر شد و هویتی مستقل یافت. پرویز داریوش در مجله آرش درباره این کتاب چنین نوشت:

می‌توان چنین پنداشت یا شاید انگاشت که گروهی بیشمار از آدمیان گونه‌گون‌ به هنگام درون رفتن به جهان خواب و آنی پیش از گسستن از دنیای بیداری،خویشتن‌ را همچو گلوله‌یی بسته و راست کرده می‌بینند در شرف پرتاب شدن در دره‌یی یا پرتگاهی ژرف که آخرین پایگاه آن خواب عمیق شامل است و ایشان همگان سخت‌ آرزومند در افتادن و سقوط هستند و رسیدن احتمالی به آن ژرفای دور هرچند نه به‌ حکم قانون جاذبه که در عالم خواب هیچ نفوذ نکرده است:و اکنون یک یا چند چنین خوابزده‌یی ار میتوان دید یا وصفشان را خواند که در این اشراف به سقوط و حصول نسبی رستگاری به بانگ ترقه‌یی یا صدای پای سربازی یا وزوز پشه‌یی‌ چشم میگشایند و اندکی جابه‌جا میشوند و می‌لولند و باز چشم برهم می‌نهند و تقلا می کنند و می‌کوشند تا شاید باز به اشراف رسند؛ و اینکه در این دیدن و خواندن تا چه پایه می‌توان دل بست یا امیدوار شد یا روی‌گردان یا کنجکاو بستگی دارد بدانکه‌ جزوهء صغیر و نامیزان صحافی شده و بدست نوشته و برروی دویده و عکس گرفته و افست‌ شدۀ«آدمهایی دربند»را به بیست ریال بخرد و گوشی داشته باشد:
هیچ چهار مضرابی را که با سنتور یا سه سیم یا تار زده باشند یا بزنند گوش داده‌ یا شنیده‌اید(وای مخاطبان شما نیز همچون نویسندهء این سطور باید«کوچه مرد» یا Layman باشید و موسیقی را تنها به گوش خویشتن بشناسید و نزد هیچ استاد،ابزاری‌ را به بازی نگرفته باشید)که چگونه مضراب بر سیم های متعدد به شتاب می‌دود و و از هر شش یا دوازده یا چهار بانگ برمی‌آورد و آن بانگ ها را به کمک سر انگشتان‌ نوازشگر دست دیگر(نه در سنتور)درهم می‌ریزد و از هم جدا میکند و در همه‌حال‌ یک نغمه هست که گوش آنرا خواه مخواه رها نمی‌کنند و از دامان گستردۀ آن می‌آویزد تا آن هنگام که نوازنده قصد کند آواز را بالا برد یا پایین آورد و به‌هرحال از عالم‌ چهار مضراب بیرون خزد یا دود؛
و صاحب گوش آن بانگ ها را در این وجیزه با چشم دنبال کند و نگارگری های‌ نویسنده را جدی بگیرد و درشت و ریز شدن واژه یا جزوی از آن را به شمار آورد و در پایان استواری شده است مأمور مراقبت«ملاقاتی های» زندان موقت شهربانی‌ با اندکی احساس مبهم و تلخکامی ناشناخته و نگاه ممیز بی‌تمیز:گاه حسرت‌بار و گاه‌ اندوه بار و گاه شرربار و گاه رحمت‌بار و به همه حال نگران و پلک برهم نیفشرده و شکلک بین و شکلک‌ساز و تیزبین و خسته و فرسوده و بیزار:از دیگران و از خود.
و این در ضمن تصویری از نویسنده است و چرا؟ بهر صورت این قدم دوم‌ نویسندهء«نکبت»بسیار امیدبخش‌تر است.

امیر گل آرا در همین سال کتاب "جذام، چه مي توان کرد" و دو سال بعد در 1343 "سرود سراب" را منتشر کرد. آخرین فعالیت نوشتاری وی انتشار کتاب " اصول علمي تبليغات براي توليدكنندگان، بازرگانان،‌موسسات تبليغاتي " در سال 1349 بود و همان گونه که از نامش برمی آید اثری تحلیلی/آموزشی است.
حسن عابدینی در فرهنگ داستان نویسان ایران درباره وی می نویسد:

" در تمامی داستان هایش به شیوه ای ناتورالیستی از پوچی زندگی می گوید. محرکۀ اصلی آدم های داستان نفرت زدۀ او، تمایلات بیمارگونه جنسی و یأس فلسفی است."

نکبت زاده دورۀ سرشار از نومیدی ِ پس از کودتای 28 مرداد است. اثری مهم که از دید بسیاری از کتابخوان ها و منتقدین ادبی پنهان مانده است. باشگاه ادبیات وظیفه خود می داند تا با در اختیار گذاشتن نسخه الکترونیکی این کتاب بسیار کمیاب قدمی در راه بازشناسی و کشف مجدد نویسندگان جریان گریز و قدرنادیده بردارد.
باشگاه ادبیات تقدیم می کند

نکبت 
نوشته امیر گل آرا
http://www.mediafire.com/?8bzjjwjhk656tn6

امیر گل آرا، متولد 1307، از افسران سازمان نظامی حزب توده بود که تا پای اعدام نیز رفت. باند حسین شریعتمداری وی را جزو بهائیانی می داند که در دوران پهلوی با مؤسسه كيهان همكاری داشت. 
گل آرا تا اواسط دهه 40 رئيس سازمان آگهي های مؤسسه كيهان بود و پس از ترک کیهان موسسه تبلیغاتی خود را تاسیس کرد. همزمان با این دوران شروع به نوشتن کرد و در 15 مهرماه 1340 با سرمایه خود اولین کتابش را با عنوان "نکبت" منتشر کرد. در شناسنامه کتاب چنین آمده است:

مقنی ها در گلوگاه مستراح متروکی در یکی از بندهای تاریک محبس 
دفتر کثیفی یافتند آلوده به نکبت و متعلق به یک محبوس گمنام قدیمی
این کتاب همان دفتر است

نکبت که در قطع خشتی، شمارگان نامعلوم، با جلدی غیر متعارف(چاپ سیلک روی گونی) و صفحاتی به شکل چرک نویس با خط خوردگی های متعدد منتشر شده بود، خبر از ظهور نویسنده ای با استعداد و دنباله روی صادق هدایت می داد. اما رگه های دادائیستی موجود در کارهای وی با دومین کتابش "آدم های دربند" پر رنگ تر شد و هویتی مستقل یافت. پرویز داریوش در مجله آرش درباره این کتاب چنین نوشت:

می‌توان چنین پنداشت یا شاید انگاشت که گروهی بیشمار از آدمیان گونه‌گون‌ به هنگام درون رفتن به جهان خواب و آنی پیش از گسستن از دنیای بیداری،خویشتن‌ را همچو گلوله‌یی بسته و راست کرده می‌بینند در شرف پرتاب شدن در دره‌یی یا پرتگاهی ژرف که آخرین پایگاه آن خواب عمیق شامل است و ایشان همگان سخت‌ آرزومند در افتادن و سقوط هستند و رسیدن احتمالی به آن ژرفای دور هرچند نه به‌ حکم قانون جاذبه که در عالم خواب هیچ نفوذ نکرده است:و اکنون یک یا چند چنین خوابزده‌یی ار میتوان دید یا وصفشان را خواند که در این اشراف به سقوط و حصول نسبی رستگاری به بانگ ترقه‌یی یا صدای پای سربازی یا وزوز پشه‌یی‌ چشم میگشایند و اندکی جابه‌جا میشوند و می‌لولند و باز چشم برهم می‌نهند و تقلا می کنند و می‌کوشند تا شاید باز به اشراف رسند؛ و اینکه در این دیدن و خواندن تا چه پایه می‌توان دل بست یا امیدوار شد یا روی‌گردان یا کنجکاو بستگی دارد بدانکه‌ جزوهء صغیر و نامیزان صحافی شده و بدست نوشته و برروی دویده و عکس گرفته و افست‌ شدۀ«آدمهایی دربند»را به بیست ریال بخرد و گوشی داشته باشد:
هیچ چهار مضرابی را که با سنتور یا سه سیم یا تار زده باشند یا بزنند گوش داده‌ یا شنیده‌اید(وای مخاطبان شما نیز همچون نویسندهء این سطور باید«کوچه مرد» یا Layman باشید و موسیقی را تنها به گوش خویشتن بشناسید و نزد هیچ استاد،ابزاری‌ را به بازی نگرفته باشید)که چگونه مضراب بر سیم های متعدد به شتاب می‌دود و و از هر شش یا دوازده یا چهار بانگ برمی‌آورد و آن بانگ ها را به کمک سر انگشتان‌ نوازشگر دست دیگر(نه در سنتور)درهم می‌ریزد و از هم جدا میکند و در همه‌حال‌ یک نغمه هست که گوش آنرا خواه مخواه رها نمی‌کنند و از دامان گستردۀ آن می‌آویزد تا آن هنگام که نوازنده قصد کند آواز را بالا برد یا پایین آورد و به‌هرحال از عالم‌ چهار مضراب بیرون خزد یا دود؛
و صاحب گوش آن بانگ ها را در این وجیزه با چشم دنبال کند و نگارگری های‌ نویسنده را جدی بگیرد و درشت و ریز شدن واژه یا جزوی از آن را به شمار آورد و در پایان استواری شده است مأمور مراقبت«ملاقاتی های» زندان موقت شهربانی‌ با اندکی احساس مبهم و تلخکامی ناشناخته و نگاه ممیز بی‌تمیز:گاه حسرت‌بار و گاه‌ اندوه بار و گاه شرربار و گاه رحمت‌بار و به همه حال نگران و پلک برهم نیفشرده و شکلک بین و شکلک‌ساز و تیزبین و خسته و فرسوده و بیزار:از دیگران و از خود.
و این در ضمن تصویری از نویسنده است و چرا؟ بهر صورت این قدم دوم‌ نویسندهء«نکبت»بسیار امیدبخش‌تر است.

امیر گل آرا در همین سال کتاب "جذام، چه مي توان کرد" و دو سال بعد در 1343 "سرود سراب" را منتشر کرد. آخرین فعالیت نوشتاری وی انتشار کتاب " اصول علمي تبليغات براي توليدكنندگان، بازرگانان،‌موسسات تبليغاتي " در سال 1349 بود و همان گونه که از نامش برمی آید اثری تحلیلی/آموزشی است. 
حسن عابدینی در فرهنگ داستان نویسان ایران درباره وی می نویسد:

" در تمامی داستان هایش به شیوه ای ناتورالیستی از پوچی زندگی می گوید. محرکۀ اصلی آدم های داستان نفرت زدۀ او، تمایلات بیمارگونه جنسی و یأس فلسفی است."

نکبت زاده دورۀ سرشار از نومیدی ِ پس از کودتای 28 مرداد است. اثری مهم که از دید بسیاری از کتابخوان ها و منتقدین ادبی پنهان مانده است. باشگاه ادبیات وظیفه خود می داند تا با در اختیار گذاشتن نسخه الکترونیکی  این کتاب بسیار کمیاب قدمی در راه بازشناسی و کشف مجدد نویسندگان جریان گریز و قدرنادیده بردارد.

سینما و مردم
م. مبارک(فرخ غفاری)
http://www.mediafire.com/?apgo5a8cuha1q69
باشگاه ادبیات تقدیم می کند
برای اولین بار روی وب

سینما و مردم
م. مبارک(فرخ غفاری)
http://www.mediafire.com/?apgo5a8cuha1q69
هدیه عباس بهارلو به باشگاه
عید پاک
نمایشنامه
یوهان آگوست استریندبرگ
ترجمۀ اکبر فلاح زاده
http://www.mediafire.com/?82olbsynasu0i2j
هدیه مترجم به باشگاه
عید پاک
نمایشنامه
یوهان آگوست استریندبرگ
ترجمۀ اکبر فلاح زاده
http://www.mediafire.com/?82olbsynasu0i2j
هدیه مترجم به باشگاه
سوگنامه سال های ممنوع
محمدرضا اصلانی
http://www.mediafire.com/?cf5fkzqta9b46h1
— with Saeed Aghighi.
فقط در باشگاه ادبیات

سوگنامه سال های ممنوع
محمدرضا اصلانی
http://www.mediafire.com/?cf5fkzqta9b46h1
کتاب به نگار
به کوشش علی دهباشی
http://www.mediafire.com/?aq4h3obvg7bbdzh
کتاب به نگار
به کوشش علی دهباشی
http://www.mediafire.com/?aq4h3obvg7bbdzh

مصیبت نویسنده بودن
3 نامه و 10 نوشته و 12 قصه و 4 شعر
از 24 نویسنده و شاعر و موسیقیدان و پیکرتراش
ترجمۀ سیروس طاهباز
http://www.mediafire.com/?2jqfs48ufz8dc7n
فقط در باشگاه ادبیات 

مصیبت نویسنده بودن
3 نامه و 10 نوشته و 12 قصه و 4 شعر
از 24 نویسنده و شاعر و موسیقیدان و پیکرتراش
ترجمۀ سیروس طاهباز
http://www.mediafire.com/?2jqfs48ufz8dc7n
سه جزوه از ناصر پورپیرار:

اپورتونیسم واقعاً موجود
چهارمین خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران
همراه با اسناد کامل پلنوم چهارم حزب توده ایران سال 1336
http://www.mediafire.com/?fw6i04zfc9b140m

شیپور آشوب در انقلاب
ششمین خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران
http://www.mediafire.com/?my883njr4m80wkd

خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران
http://www.mediafire.com/?pr1x86c5icwnwax

سه جزوه در یک پوشه
http://www.mediafire.com/?t2qwa6w86a555a8
 
برای اولین بار روی وب

سه جزوه از ناصر پورپیرار:

اپورتونیسم واقعاً موجود
چهارمین خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران
همراه با اسناد کامل پلنوم چهارم حزب توده ایران سال 1336
http://www.mediafire.com/?fw6i04zfc9b140m

شیپور آشوب در انقلاب
ششمین خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران
http://www.mediafire.com/?my883njr4m80wkd

خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران
http://www.mediafire.com/?pr1x86c5icwnwax

سه جزوه در یک پوشه
http://www.mediafire.com/?t2qwa6w86a555a8


رونوشت بدون اصل
نادر ابراهیمی
http://www.mediafire.com/?6asq8b03f54b637
برای اولین بار روی وب

رونوشت بدون اصل
نادر ابراهیمی
http://www.mediafire.com/?6asq8b03f54b637


یک صعود باورنکردنی
نادر ابراهیمی
http://www.mediafire.com/?c5k66935c466xb5
یک صعود باورنکردنی
نادر ابراهیمی
http://www.mediafire.com/?c5k66935c466xb5


ملاقات بانوی سالخورده
نمایشنامه
فردریش دورنمات
ترجمۀ حمید سمندریان
http://www.mediafire.com/?kx8sq7be6fbb55g
فقط در باشگاه ادبیات

ملاقات بانوی سالخورده
نمایشنامه
فردریش دورنمات
ترجمۀ حمید سمندریان
http://www.mediafire.com/?kx8sq7be6fbb55g

بیلی بتگیت
ادگار لارنس دکتروف
ترجمۀ بهزاد برکت
http://www.mediafire.com/?qyw6c6e5uz0dwo1
اصلاح شده نسخه روی وب
بیلی بتگیت
ادگار لارنس دکتروف
ترجمۀ بهزاد برکت
http://www.mediafire.com/?qyw6c6e5uz0dwo1
اصلاح شده نسخه روی وب

دوشیزه جولیا
نمایشنامه
یوهان آگوست استریندبرگ
ترجمۀ اصغر رستگار
http://www.mediafire.com/?y2u7zr5u48xiyi9
دوشیزه جولیا
نمایشنامه
یوهان آگوست استریندبرگ
ترجمۀ اصغر رستگار
http://www.mediafire.com/?y2u7zr5u48xiyi9
هدیه م. احمدعلی نژاد به باشگاه

خط سوم
دکتر ناصرالدین صاحب زمانی
http://www.mediafire.com/?44mik11m648vvfz
خط سوم
دکتر ناصرالدین صاحب زمانی
http://www.mediafire.com/?44mik11m648vvfz


در شناخت نیچه
ناصرالدین صاحب زمانی
http://www.mediafire.com/?qdga5uu1t6di427
فیلسوف اضداد
در شناخت نیچه
ناصرالدین صاحب زمانی
http://www.mediafire.com/?qdga5uu1t6di427

اقتصاد بیمار کتاب
ناصرالدین صاحب زمانی
http://www.mediafire.com/?c14jlca5dgb84tj
اقتصاد بیمار کتاب
ناصرالدین صاحب زمانی
http://www.mediafire.com/?c14jlca5dgb84tj
زبان دوم
خودآموز زبان جهانی اسپرانتو
ناصرالدین صاحب زمانی
http://www.mediafire.com/?fgbio0u9gtocdeq
زبان دوم
خودآموز زبان جهانی اسپرانتو
ناصرالدین صاحب زمانی
http://www.mediafire.com/?fgbio0u9gtocdeq

هنرپیشه کیست
نظر خلاف عرف دربارۀ هنرپیشگان
دیدرو
ترجمۀ احمد سمیعی
http://www.mediafire.com/?b1h5omcvcmtr9qc
هنرپیشه کیست
نظر خلاف عرف دربارۀ هنرپیشگان
دیدرو
ترجمۀ احمد سمیعی
http://www.mediafire.com/?b1h5omcvcmtr9qc
هدیه م. احمدعلی نژاد به باشگاه


کلفت ها
نمایشنامه
ژان ژنه
ترجمۀ بهمن محصص
http://www.mediafire.com/?tif2xbpra19oopc
برای اولین بار روی وب

کلفت ها
نمایشنامه
ژان ژنه
ترجمۀ بهمن محصص
http://www.mediafire.com/?tif2xbpra19oopc
هدیه م. احمدعلی نژاد به باشگاه
مردی که مرده بود
د.ه. لارنس
ترجمۀ پرویز داریوش
http://www.mediafire.com/?fzijrvjb2lg36j8
مردی که مرده بود
د.ه. لارنس
ترجمۀ پرویز داریوش
http://www.mediafire.com/?fzijrvjb2lg36j8
هدیه Mahmood A Nejad به باشگاه
جشن تولد بوریس
نمایشنامه
توماس برنهارت
ترجمۀ علی اصغر حداد
http://www.mediafire.com/?5d16lohh3qdxfil
جشن تولد بوریس
نمایشنامه
توماس برنهارت
ترجمۀ علی اصغر حداد
http://www.mediafire.com/?5d16lohh3qdxfil
هدیه م. احمدعلی نژاد به باشگاه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر