۱۳۹۲ فروردین ۱, پنجشنبه

منتشر شد:


ما برای شهیدانمان عزا نمیگیریم!
(یادنامۀ نوری دهکردی)
گردآورنده و ویراستار: ناصر زراعتی
ناشران: خانۀ هنر و ادبیات [گوتنبرگ] و کتاب ارزان [استکهلم]
چاپ اول، پائیز 1391 [2012]، سوئد
قطع رقعی، 144 صفحه + 24 صفحه تصویر رنگی
*
نوری دهکردی بیست سال پیش [1371]، در رستوران میکونوسِ برلین، همراه با صادق شرافکندی (دبیرکل حزب دموکرات کردستان) و دو تن از یاران کرد وی، به دستِ تروریستهایِ اعزامی جمهوری اسلامی ایران کشته شد.
مطالبِ این یادنامه از این قرار است:
یادداشت ویراستار ـ بیست سال گذشت (شهره بدیعی) ـ یادی از همسرم نوری دهکردی (شهره بدیعی) ـ از گفتگویی با شهره بدیعی ـ تکههایی از گفتگویی با سارا دهکردی [دختر نوری و شهره] ـ به یاد برادرم نوری دهکردی (مازیار دهکردی) ـ جزیرۀ گومرا (نسرین بصیری) ـ نامۀ ابوالحسن بنیصدر به شهره و سارا ـ نوری در تاریکی [نمایشنامه در یک پرده] (فرهاد پایار) ـ عمو نوری من (شیرین خانبابا تهرانی) ـ سخنرانی مهدی خانبابا تهرانی در مراسم خاکسپاری نوری دهکردی ـ آخرین بار (پرویز دستمالچی) ـ دو دیدار (احمد رناسی) ـ ما برای شهیدانمان عزا نمیگیریم! (میهن روستا) ـ یاد دوست (ناصر زراعتی) ـ به یاد نوری دهکردی (جلال سرفراز) ـ در بارۀ زندهیاد آقای نوری دهکردی (حسن شرفی) ـ مردی که عاشق پیوند زدن بود (جواد طالعی) ـ به حرمت دوستی که دوستی را همواره حرمت داشت (کاظم کردوانی) ـ خاطرهای از زندهیاد نوری دهکردی (کریم) ـ گرامیداشت دوست مبارز: نوری دهکردی (حسن ماسالی) ـ نوری مرد عمل، مردی یکسره شور و صمیمیت (سیروس ملکوتی) ـ رفیق من نوری دهکردی (امیر معیری) ـ یادی از نوری (مهران میرفخرایی) ـ شعری از مادر نوری ـ فرصت کوتاه وداع (مهدی استعدادی شاد) ـ شعری از علی بریریان ـ 26 شهریور خونین (شعری از آنا خامنهای) ـ شعری از سارا دهکردی ـ آن ستاره ( شعری از ساناز) ـ نامۀ روشنک داریوش ـ نامۀ مینو دهکردی [خواهر کوچکتر نوری دهکردی] ـ نامهای از ایران (ف) ـ کارتی از مسعوده و داوود و... نوشتهای بینام...

*
قیمت: 120 کرونِ سوئد
تمبرِ پست برای داخل سوئد: 36 کرونِ سوئد
ارسال برای کشورهای اروپایی: + 80 کرونِ سوئد
برایِ آمریکا و کانادا و دیگر نقاط جهان: 90 کرونِ سوئد
توضیح: به دلیل امکان نرسیدن کتاب، به ایران پست نمی شود

کسانی که مایل به تهیه کتاب هستند، می توانند قیمت پشت جلد کتاب را به اضافه هزینه پست از طریق پی پال باشگاه حواله کرده و سپس نشانی دقیق پستی خود را برای من بفرستند تا بلافاصله کتاب برایشان ارسال شود:
amir.ezati@gmail.com
خرید کتاب از باشگاه ادبیات، کمک به پویایی نشر بدون سانسور در خارج از ایران و حمایت از پروژه های آتی باشگاه است
ما برای شهیدانمان عزا نمیگیریم!
(یادنامۀ نوری دهکردی)
گردآورنده و ویراستار: ناصر زراعتی
ناشران: خانۀ هنر و ادبیات [گوتنبرگ] و کتاب ارزان [استکهلم]
چاپ اول، پائیز 1391 [2012]، سوئد
قطع رقعی، 144 صفحه + 24 صفحه تصویر رنگی
*
نوری دهکردی بیست سال پیش [1371]، در رستوران میکونوسِ برلین، همراه با صادق شرافکندی (دبیرکل حزب دموکرات کردستان) و دو تن از یاران کرد وی، به دستِ تروریستهایِ اعزامی جمهوری اسلامی ایران کشته شد.
مطالبِ این یادنامه از این قرار است:
یادداشت ویراستار ـ بیست سال گذشت (شهره بدیعی) ـ یادی از همسرم نوری دهکردی (شهره بدیعی) ـ از گفتگویی با شهره بدیعی ـ تکههایی از گفتگویی با سارا دهکردی [دختر نوری و شهره] ـ به یاد برادرم نوری دهکردی (مازیار دهکردی) ـ جزیرۀ گومرا (نسرین بصیری) ـ نامۀ ابوالحسن بنیصدر به شهره و سارا ـ نوری در تاریکی [نمایشنامه در یک پرده] (فرهاد پایار) ـ عمو نوری من (شیرین خانبابا تهرانی) ـ سخنرانی مهدی خانبابا تهرانی در مراسم خاکسپاری نوری دهکردی ـ آخرین بار (پرویز دستمالچی) ـ دو دیدار (احمد رناسی) ـ ما برای شهیدانمان عزا نمیگیریم! (میهن روستا) ـ یاد دوست (ناصر زراعتی) ـ به یاد نوری دهکردی (جلال سرفراز) ـ در بارۀ زندهیاد آقای نوری دهکردی (حسن شرفی) ـ مردی که عاشق پیوند زدن بود (جواد طالعی) ـ به حرمت دوستی که دوستی را همواره حرمت داشت (کاظم کردوانی) ـ خاطرهای از زندهیاد نوری دهکردی (کریم) ـ گرامیداشت دوست مبارز: نوری دهکردی (حسن ماسالی) ـ نوری مرد عمل، مردی یکسره شور و صمیمیت (سیروس ملکوتی) ـ رفیق من نوری دهکردی (امیر معیری) ـ یادی از نوری (مهران میرفخرایی) ـ شعری از مادر نوری ـ فرصت کوتاه وداع (مهدی استعدادی شاد) ـ شعری از علی بریریان ـ 26 شهریور خونین (شعری از آنا خامنهای) ـ شعری از سارا دهکردی ـ آن ستاره ( شعری از ساناز) ـ نامۀ روشنک داریوش ـ نامۀ مینو دهکردی [خواهر کوچکتر نوری دهکردی] ـ نامهای از ایران (ف) ـ کارتی از مسعوده و داوود و... نوشتهای بینام...

*
قیمت: 120 کرونِ سوئد
تمبرِ پست برای داخل سوئد: 36 کرونِ سوئد
ارسال برای کشورهای اروپایی: + 80 کرونِ سوئد
برایِ آمریکا و کانادا و دیگر نقاط جهان: 90 کرونِ سوئد
توضیح: به دلیل امکان نرسیدن کتاب، به ایران پست نمی شود

کسانی که مایل به تهیه کتاب هستند، می توانند قیمت پشت جلد کتاب را به اضافه هزینه پست از طریق پی پال باشگاه حواله کرده و سپس نشانی دقیق پستی خود را برای من بفرستند تا بلافاصله کتاب برایشان ارسال شود:
amir.ezati@gmail.com
خرید کتاب از باشگاه ادبیات، کمک به پویایی نشر بدون سانسور در خارج از ایران و حمایت از پروژه های آتی باشگاه است
حضرنامۀ ابرقو
[داستان]
نوشتۀ رسول نفیسی
نقاشیها: استاد بابک گرمچی
ناشر: خانۀ هنر و ادبیاتِ [گوتنبرگ]
چاپ اول، زمستانِ 1391 [2013]، سوئد
قطع رقعی،146 صفحه
*
نخستین کتابِ داستانی دکتر رسول نفیسی که در آمریکا، استاد دانشگاه است و همگان با چهره و صدای وی در تلویزیونها، بهخصوص «وی.او.ای» [صدای آمریکا]، در مصاحبهها و تحلیلهایِ سیاسی و اجتماعی، آشنایند.
همچنان که از نام کتاب برمیآید، داستانها به شهرِ قدیمی ابرقو [ابرکو] مربوط میشود؛ داستانهایی کوتاه که با نخی نامرئی به هم پیوند خوردهاند، در موردِ شخصیتهایی که ماجراهاشان در آن مکان و از حدود نیم قرن پیش آغاز میشود و تا سالهای پس از انقلاب، ادامه مییابد، با نثری خاص و شیوهای بدیع در روایت، آمیخته به طنز...
پس از «سرآغاز»، کتاب در دو «بهره» آغاز میشود: بهرۀ اول پیش از انقلاب و بهرۀ دوم پس از انقلاب.
در «بهرۀ اول» این داستانها را میخوانیم:
قباد خان و سکول ـ دلارام و جهانگیر ـ بهرام ـ هجرانی ـ سرکار ابوتراب ـ گاوصندوق ـ اجنه ـ میرآقو و بمون ـ سرگذشت فرخ سیما شوفر راه شیراز ـ کیقباد ـ پائیز ورشکستگی ـ باغ ـ کرکس.
و در «بهرۀ دوم»ف این داستانهاست:
آقا نور ـ آسید نورعلی ـ حاج سید نورعلی واعظ ـ ورود شیخ ناصح ـ پیری.

*
قیمت: 120 کرونِ سوئد
تمبرِ پست برای داخل سوئد: 36 کرونِ سوئد
ارسال برای کشورهای اروپایی: + 50 کرونِ سوئد
برایِ آمریکا و کانادا و دیگر نقاط جهان: 60 کرونِ سوئد
توضیح: به دلیل امکان نرسیدن کتاب، به ایران پست نمی شود

کسانی که مایل به تهیه کتاب هستند، می توانند قیمت پشت جلد کتاب را به اضافه هزینه پست از طریق پی پال باشگاه حواله کرده و سپس نشانی دقیق پستی خود را برای من بفرستند تا بلافاصله کتاب برایشان ارسال شود:
amir.ezati@gmail.com
خرید کتاب از باشگاه ادبیات، کمک به پویایی نشر بدون سانسور در خارج از ایران و حمایت از پروژه های آتی باشگاه است
حضرنامۀ ابرقو
[داستان]
نوشتۀ رسول نفیسی
نقاشیها: استاد بابک گرمچی
ناشر: خانۀ هنر و ادبیاتِ [گوتنبرگ]
چاپ اول، زمستانِ 1391 [2013]، سوئد
قطع رقعی،146 صفحه
*
نخستین کتابِ داستانی دکتر رسول نفیسی که در آمریکا، استاد دانشگاه است و همگان با چهره و صدای وی در تلویزیونها، بهخصوص «وی.او.ای» [صدای آمریکا]، در مصاحبهها و تحلیلهایِ سیاسی و اجتماعی، آشنایند.
همچنان که از نام کتاب برمیآید، داستانها به شهرِ قدیمی ابرقو [ابرکو] مربوط میشود؛ داستانهایی کوتاه که با نخی نامرئی به هم پیوند خوردهاند، در موردِ شخصیتهایی که ماجراهاشان در آن مکان و از حدود نیم قرن پیش آغاز میشود و تا سالهای پس از انقلاب، ادامه مییابد، با نثری خاص و شیوهای بدیع در روایت، آمیخته به طنز...
پس از «سرآغاز»، کتاب در دو «بهره» آغاز میشود: بهرۀ اول پیش از انقلاب و بهرۀ دوم پس از انقلاب.
در «بهرۀ اول» این داستانها را میخوانیم:
قباد خان و سکول ـ دلارام و جهانگیر ـ بهرام ـ هجرانی ـ سرکار ابوتراب ـ گاوصندوق ـ اجنه ـ میرآقو و بمون ـ سرگذشت فرخ سیما شوفر راه شیراز ـ کیقباد ـ پائیز ورشکستگی ـ باغ ـ کرکس.
و در «بهرۀ دوم»ف این داستانهاست:
آقا نور ـ آسید نورعلی ـ حاج سید نورعلی واعظ ـ ورود شیخ ناصح ـ پیری.

*
قیمت: 120 کرونِ سوئد
تمبرِ پست برای داخل سوئد: 36 کرونِ سوئد
ارسال برای کشورهای اروپایی: + 50 کرونِ سوئد
برایِ آمریکا و کانادا و دیگر نقاط جهان: 60 کرونِ سوئد
توضیح: به دلیل امکان نرسیدن کتاب، به ایران پست نمی شود

کسانی که مایل به تهیه کتاب هستند، می توانند قیمت پشت جلد کتاب را به اضافه هزینه پست از طریق پی پال باشگاه حواله کرده و سپس نشانی دقیق پستی خود را برای من بفرستند تا بلافاصله کتاب برایشان ارسال شود:
amir.ezati@gmail.com
خرید کتاب از باشگاه ادبیات، کمک به پویایی نشر بدون سانسور در خارج از ایران و حمایت از پروژه های آتی باشگاه است
شهر نو
نوشته دکتر محمود زند مقدم
چاپ دوم
ناشر: خانۀ هنر و ادبیات [گوتنبرگ] و کتاب ارزان[استکهلم]
قطع رقعی، 280 صفحه

در معرفی دکتر محمود زند مقدم و چگونگی انتشار کتاب/ناصر زراعتی
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=46327
*
قیمت: 150 کرونِ سوئد
تمبرِ پست برای داخل سوئد: 36 کرونِ سوئد
ارسال برای کشورهای اروپایی: + 80 کرونِ سوئد
برایِ آمریکا و کانادا و دیگر نقاط جهان: 90 کرونِ سوئد
توضیح: به دلیل امکان نرسیدن کتاب، به ایران پست نمی شود

کسانی که مایل به تهیه کتاب هستند، می توانند قیمت پشت جلد کتاب را به اضافه هزینه پست از طریق پی پال باشگاه حواله کرده و سپس نشانی دقیق پستی خود را برای من بفرستند تا بلافاصله کتاب برایشان ارسال شود:
amir.ezati@gmail.com
خرید کتاب از باشگاه ادبیات، کمک به پویایی نشر بدون سانسور در خارج از ایران و حمایت از پروژه های آتی باشگاه است
منتشر شد
شهر نو
نوشته دکتر محمود زند مقدم
چاپ دوم
 ناشر: خانۀ هنر و ادبیات [گوتنبرگ] و کتاب ارزان[استکهلم]
قطع رقعی، 280 صفحه

در معرفی دکتر محمود زند مقدم و چگونگی انتشار کتاب/ناصر زراعتی 
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=46327
*
قیمت: 150 کرونِ سوئد
تمبرِ پست برای داخل سوئد: 36 کرونِ سوئد
ارسال برای کشورهای اروپایی: + 80 کرونِ سوئد
برایِ آمریکا و کانادا و دیگر نقاط جهان: 90 کرونِ سوئد
توضیح: به دلیل امکان نرسیدن کتاب، به ایران پست نمی شود

کسانی که مایل به تهیه کتاب هستند، می توانند قیمت پشت جلد کتاب را به اضافه هزینه پست از طریق پی پال باشگاه حواله کرده و سپس نشانی دقیق پستی خود را برای من بفرستند تا بلافاصله کتاب برایشان ارسال شود:
amir.ezati@gmail.com
خرید کتاب از باشگاه ادبیات، کمک به پویایی نشر بدون سانسور در خارج از ایران و حمایت از پروژه های آتی باشگاه است
سفر خیال
(از کُرسان تا کردستان)
نوشته طیفور بطحایی
ناشر: خانۀ هنر و ادبیات [گوتنبرگ]
چاپ اول، زمستان 1391 (2013)، سوئد
قطع رقعی، 252 صفحه
*
خاطرات، یادها و نظراتِ طیفور بطحایی، از یارانِ کرامت دانشیان که با عباس سماکار و رضا علامهزاده همراه خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان در دادگاهِ نظامی شاه، در سالِ 1352، به اعدام محکوم شد. در دادگاهِ تجدیدِ نظر، حکم اعدام خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان تأیید شد و چند ماه بعد، هر دو تیرباران شدند، اما محکومیت این سه به حبس ابد کاهش یافت که در روزهای انقلابِ 1357 از زندان آزاد شدند.
پیش از این، عباس سماکار [«من یک شورشی هستم»] و رضا علامهزاده [«دستی در هنر، چشمی بر سیاست»] کتاب خاطراتشان را منتشر کردند. با انتشارِ «سفر خیال» طیفور بطحایی این مجموعه کامل میشود.
بخشهای کتاب از این قرار است:
پاسخی به یک نامه ـ کُرسان ـ پر پرواز ـ مبارزه ـ پروندۀ گروگانگیری ـ زندان ـ شکافی در دیوار ـ انقلاب ـ کردستان ـ جنگ سهماهه ـ چرخش اوضاع ـ دوران آرامش ـ تیره شدن اوضاع ـ جنگ بیپایان ـ بود و نبود ـ جنگ و شناخت ـ اولین انشعاب در حزب دموکرات [کردستان] ـ جنگ ایران و عراق ـ جنگ داخلی ـ دوران رکود ـ پایان جنگ ایران و عراق ـ ترور دکتر قاسملو ـ جنگ کویت ـ فاجعۀ برلین ـ سرزمینهای دیگر ـ شوروی ـ اقلیم کردستان ـ اشغال عراق ـ سفر به اقلیم کردستان ـ چشمانداز مسألۀ ملی.
پشتِ جلد کتاب عکسی است از نویسنده پشت دوربین فیلمبرداری در حال فیلمبرداری از زنی کُرد که مشغول نان پختن است، هنگام ساختن مُستند «نان و آزادی» در مورد کردستان [ساختۀ طیفور بطحایی].
بندی از متن در پشتِ جلد آمده است:
«در این دنیای خشک و خشن امروز، نیاز به رمانتیسم درونی است. برای مقابله، برای ادامۀ زیستن. به نگاه عبوس و سبیل آویزانِ پدری که دخترش را دنبال خود میکشد اهمیت نده. به نگاه معصوم و لبخند شیرین دخترک بیندیش. این مبارزۀ درونی آسان نیست. دور و بر ما پر از نفرت است. این نفرت عدهای را به الکل و اعتیاد میکشاند. عدهای را به بیزاری میراند و حساسترینشان را به بیخانمانی کنج خیابان میاندازد که تو هر روز، اینجا و آنجا میبینی. باید کاری کرد! مبارزهای باید کرد؛ مبارزهای که شیشه با سنگ، شعر با شلاق، انسان با زورگویی دارد. نسلِ ما، من و ما، در آن جامعه، در چنین تصویری بار آمدیم. گاه رمانتیسم ما تا به کار بردن اسلحه هم رسید. یعنی به نفرت میدان داد. اما شما از این مرز گذشتهاید. دنیا در بحران دورانساز دیگری است...»
*
قیمت: 150 کرونِ سوئد
تمبرِ پست برای داخل سوئد: 36 کرونِ سوئد
ارسال برای کشورهای اروپایی: + 80 کرونِ سوئد
برایِ آمریکا و کانادا و دیگر نقاط جهان: 90 کرونِ سوئد
توضیح: به دلیل امکان نرسیدن کتاب، به ایران پست نمی شود

کسانی که مایل به تهیه کتاب هستند، می توانند قیمت پشت جلد کتاب را به اضافه هزینه پست از طریق پی پال باشگاه حواله کرده و سپس نشانی دقیق پستی خود را برای من بفرستند تا بلافاصله کتاب برایشان ارسال شود:
amir.ezati@gmail.com
خرید کتاب از باشگاه ادبیات، کمک به پویایی نشر بدون سانسور در خارج از ایران و حمایت از پروژه های آتی باشگاه است
منتشر شد:

سفر خیال
(از کُرسان تا کردستان)
نوشته طیفور بطحایی
ناشر: خانۀ هنر و ادبیات [گوتنبرگ]
چاپ اول، زمستان 1391 (2013)، سوئد
قطع رقعی، 252 صفحه
*
خاطرات، یادها و نظراتِ طیفور بطحایی، از یارانِ کرامت دانشیان که با عباس سماکار و رضا علامهزاده همراه خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان در دادگاهِ نظامی شاه، در سالِ 1352، به اعدام محکوم شد. در دادگاهِ تجدیدِ نظر، حکم اعدام خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان تأیید شد و چند ماه بعد، هر دو تیرباران شدند، اما محکومیت این سه به حبس ابد کاهش یافت که در روزهای انقلابِ 1357 از زندان آزاد شدند.
پیش از این، عباس سماکار [«من یک شورشی هستم»] و رضا علامهزاده [«دستی در هنر، چشمی بر سیاست»] کتاب خاطراتشان را منتشر کردند. با انتشارِ «سفر خیال» طیفور بطحایی این مجموعه کامل میشود.
بخشهای کتاب از این قرار است:
پاسخی به یک نامه ـ کُرسان ـ پر پرواز ـ مبارزه ـ پروندۀ گروگانگیری ـ زندان ـ شکافی در دیوار ـ انقلاب ـ کردستان ـ جنگ سهماهه ـ چرخش اوضاع ـ دوران آرامش ـ تیره شدن اوضاع ـ جنگ بیپایان ـ بود و نبود ـ جنگ و شناخت ـ اولین انشعاب در حزب دموکرات [کردستان] ـ جنگ ایران و عراق ـ جنگ داخلی ـ دوران رکود ـ پایان جنگ ایران و عراق ـ ترور دکتر قاسملو ـ جنگ کویت ـ فاجعۀ برلین ـ سرزمینهای دیگر ـ شوروی ـ اقلیم کردستان ـ اشغال عراق ـ سفر به اقلیم کردستان ـ چشمانداز مسألۀ ملی.
پشتِ جلد کتاب عکسی است از نویسنده پشت دوربین فیلمبرداری در حال فیلمبرداری از زنی کُرد که مشغول نان پختن است، هنگام ساختن مُستند «نان و آزادی» در مورد کردستان [ساختۀ طیفور بطحایی].
بندی از متن در پشتِ جلد آمده است:
«در این دنیای خشک و خشن امروز، نیاز به رمانتیسم درونی است. برای مقابله، برای ادامۀ زیستن. به نگاه عبوس و سبیل آویزانِ پدری که دخترش را دنبال خود میکشد اهمیت نده. به نگاه معصوم و لبخند شیرین دخترک بیندیش. این مبارزۀ درونی آسان نیست. دور و بر ما پر از نفرت است. این نفرت عدهای را به الکل و اعتیاد میکشاند. عدهای را به بیزاری میراند و حساسترینشان را به بیخانمانی کنج خیابان میاندازد که تو هر روز، اینجا و آنجا میبینی. باید کاری کرد! مبارزهای باید کرد؛ مبارزهای که شیشه با سنگ، شعر با شلاق، انسان با زورگویی دارد. نسلِ ما، من و ما، در آن جامعه، در چنین تصویری بار آمدیم. گاه رمانتیسم ما تا به کار بردن اسلحه هم رسید. یعنی به نفرت میدان داد. اما شما از این مرز گذشتهاید. دنیا در بحران دورانساز دیگری است...»
*
قیمت: 150 کرونِ سوئد
تمبرِ پست برای داخل سوئد: 36 کرونِ سوئد
ارسال برای کشورهای اروپایی: + 80 کرونِ سوئد
برایِ آمریکا و کانادا و دیگر نقاط جهان: 90 کرونِ سوئد
توضیح: به دلیل امکان نرسیدن کتاب، به ایران پست نمی شود

کسانی که مایل به تهیه کتاب هستند، می توانند قیمت پشت جلد کتاب را به اضافه هزینه پست از طریق پی پال باشگاه حواله کرده و سپس نشانی دقیق پستی خود را برای من بفرستند تا بلافاصله کتاب برایشان ارسال شود:
amir.ezati@gmail.com
خرید کتاب از باشگاه ادبیات، کمک به پویایی نشر بدون سانسور در خارج از ایران و حمایت از پروژه های آتی باشگاه است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر