۱۳۹۱ اسفند ۱۳, یکشنبه

لوئیس بونوئل


باشگاه ادبیات تقدیم می کند:
برای اولین بار روی وب

جذابیت پنهان بورژوازی
فیلمنامه
لوئی بونوئل
ترجمۀ بهرام ری پور
http://www.mediafire.com/?ojogd6qil8oczph
باشگاه ادبیات تقدیم می کند:
برای اولین بار روی وب

جذابیت پنهان بورژوازی
فیلمنامه
لوئی بونوئل
ترجمۀ بهرام ری پور
http://www.mediafire.com/?ojogd6qil8oczph
تریستانا
فیلمنامه
لوئیس بونوئل
ترجمۀ کامران فانی
http://www.mediafire.com/?g5vxp0ldzd0p57s
باشگاه ادبیات تقدیم می کند:
برای اولین بار روی وب

تریستانا
فیلمنامه
لوئیس بونوئل
ترجمۀ کامران فانی
http://www.mediafire.com/?g5vxp0ldzd0p57sویریدیانا
فیلمنامه و یک نقد
لوئیس بونوئل
زنده یاد هوشنگ طاهری
http://www.mediafire.com/?w2l80re0g5wfe28
باشگاه ادبیات تقدیم می کند:

ویریدیانا
فیلمنامه و یک نقد
لوئیس بونوئل
زنده یاد هوشنگ طاهری
http://www.mediafire.com/?w2l80re0g5wfe28

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر