۱۳۹۱ اسفند ۱۳, یکشنبه

 باشگاه ادبیات تقدیم می کند:

کتاب احمد
عبدالرحیم طالبوف
با مقدمه و حواشی باقر مومنی
http://www.mediafire.com/?ydvy9c48l1dcy9o
باشگاه ادبیات تقدیم می کند:

کتاب احمد
عبدالرحیم طالبوف
با مقدمه و حواشی باقر مومنی
 http://www.mediafire.com/?ydvy9c48l1dcy9o
 
 

رزمناو پوتمکین
سرگئی ایزنشتاین
ترجمۀ قاسم صنعوی
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/01/razmnav-e-potemkin.pdf
یا
http://www.mediafire.com/?nmoon2ohuq4xe03
فقط در باشگاه ادبیات

رزمناو پوتمکین
سرگئی ایزنشتاین
ترجمۀ قاسم صنعوی
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/01/razmnav-e-potemkin.pdf
یا
http://www.mediafire.com/?nmoon2ohuq4xe03

زندگی
فیلمنامه
اکیرا کوروساوا
ترجمۀ هوشنگ طاهری
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/01/zistan.pdf
یا
http://www.mediafire.com/?eo01bf3krll5d1y
باشگاه ادبیات تقدیم می کند:

زندگی
فیلمنامه
اکیرا کوروساوا
ترجمۀ هوشنگ طاهری
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/01/zistan.pdf
یا 
http://www.mediafire.com/?eo01bf3krll5d1y

شرح پریشانی ما
یازده حکایت از ایران جمهوری اسلامی
زین العابدین حسینی
http://www.mediafire.com/?g7dbbq2yac1favd
هدیه مولف به باشگاه ادبیات
 
برای اولین بار روی وب

شرح پریشانی ما
یازده حکایت از ایران جمهوری اسلامی
زین العابدین حسینی
http://www.mediafire.com/?g7dbbq2yac1favd
هدیه مولف به باشگاه ادبیات

ویژه نامه هواپیمایی ملی ایران"هما" برای اولین جشنواره جهانی فیلم تهران-1351
http://www.mediafire.com/?m6hrt8ehfvwt65d
باشگاه ادبیات تقدیم می کند:

ویژه نامه هواپیمایی ملی ایران"هما" برای اولین جشنواره جهانی فیلم تهران-1351
http://www.mediafire.com/?m6hrt8ehfvwt65d
هتل تهران
رمان
مهدی استعدادی شاد
http://www.mediafire.com/?w8fca5ah7fa68sa
هدیه مولف به باشگاه
 
باشگاه ادبیات تقدیم می کند:

هتل تهران
رمان
مهدی استعدادی شاد
http://www.mediafire.com/?w8fca5ah7fa68sa
هدیه مولف به باشگاه

فن شعر انگلیسی
بحثی در عروض و قافیه، و معانی و بیان همراه با نگاهی به فن شعر فارسی
ترجمه و تالیف شهرام ارشدنژاد
http://www.mediafire.com/?6h07ge3c4tvy2r3
هدیه مولف به باشگا
برای اولین بار روی وب

فن شعر انگلیسی
بحثی در عروض و قافیه، و معانی و بیان همراه با نگاهی به فن شعر فارسی
ترجمه و تالیف شهرام ارشدنژاد
http://www.mediafire.com/?6h07ge3c4tvy2r3
هدیه مولف به باشگاه
داغ ننگ
ناتانیل هاوثورن
ترجمۀ سیمین دانشور
http://www.mediafire.com/?dtcr58cw2pdt40c
فقط در باشگاه ادبیات

داغ ننگ
ناتانیل هاوثورن
ترجمۀ سیمین دانشور
 http://www.mediafire.com/?dtcr58cw2pdt40c
 
 
وای بر مغلوب
نمایشنامه
غلامحسین ساعدی
http://www.mediafire.com/?maod5a5sa8rewjq
وای بر مغلوب
نمایشنامه
غلامحسین ساعدی
http://www.mediafire.com/?maod5a5sa8rewjq
زیبایی نور
بن بوا
ترجمۀ پرویز قوامی
http://www.mediafire.com/?c861h0o36m68ss2
زیبایی نور
بن بوا
ترجمۀ پرویز قوامی
http://www.mediafire.com/?c861h0o36m68ss2
 

پرومته در زنجیر
نمایشنامه
اشیل
ترجمۀ شاهرخ مسکوب
http://www.mediafire.com/?l8nc3d3u1oqpznn
فقط در باشگاه ادبیات

پرومته در زنجیر
نمایشنامه
اشیل
ترجمۀ شاهرخ مسکوب
http://www.mediafire.com/?l8nc3d3u1oqpznn
هدیه امیر جواهری

عروسی خون
نمایشنامه
فدریکو گارسیا لورکا
ترجمۀ احمد شاملو
http://www.mediafire.com/?afar71splm33eva
 
برای اولین بار روی وب

عروسی خون
نمایشنامه
فدریکو گارسیا لورکا
ترجمۀ احمد شاملو
http://www.mediafire.com/?afar71splm33eva
هدیه امیر جواهری

پاپ سبز
میگل آنخل آستوریاس
ترجمۀ زهرا خانلری(کیا)
http://www.mediafire.com/?m1bmyqcjutmvteq
برای اولین بار روی وب

پاپ سبز
میگل آنخل آستوریاس
ترجمۀ زهرا خانلری(کیا)
http://www.mediafire.com/?m1bmyqcjutmvteq

قلعۀ حیوانات
جورج اورول
ترجمۀ امیر امیرشاهی
http://www.mediafire.com/?xkeyaozd9dfvd2c
برای اولین بار روی وب

قلعۀ حیوانات
جورج اورول
ترجمۀ امیر امیرشاهی
http://www.mediafire.com/?xkeyaozd9dfvd2c
روز خرگوش
بلقیس سلیمانی
http://www.mediafire.com/?98ab4ozdcx7154r
روز خرگوش
بلقیس سلیمانی
http://www.mediafire.com/?98ab4ozdcx7154r
 
 

پاکسازی کتاب، خانه، مدرسه و جامعه از کلیشه های تبعیض جنسی
آندره میشل
ترجمۀ محمدجعفر پوینده
http://www.mediafire.com/?87cgnaf7tchj7yi
پیکار با تبعیض جنسیتی
پاکسازی کتاب، خانه، مدرسه و جامعه از کلیشه های تبعیض جنسی
آندره میشل
ترجمۀ محمدجعفر پوینده
http://www.mediafire.com/?87cgnaf7tchj7yi

دکتر فاستوس
نمایشنامه
کریستوفر مارلو
ترجمۀ لطفعلی صورتگر
http://www.mediafire.com/?hedxfo263hwy5oi
برای اولین بار روی وب

دکتر فاستوس
نمایشنامه
کریستوفر مارلو
ترجمۀ لطفعلی صورتگر
http://www.mediafire.com/?hedxfo263hwy5oi
 
زوربای یونانی
نیکوس کازانتزاکیس
ترجمۀ محمد قاضی
http://www.mediafire.com/?879nn0u4yua5ldd
زوربای یونانی
نیکوس کازانتزاکیس
ترجمۀ محمد قاضی
http://www.mediafire.com/?879nn0u4yua5ldd

آخرین پرواز قناری
رمان
اکبر گلرنگ
http://www.mediafire.com/?jk8da47uskx3s28
هدیه مولف به باشگاه
باشگاه ادبیات تقدیم می کند

آخرین پرواز قناری
رمان
اکبر گلرنگ
http://www.mediafire.com/?jk8da47uskx3s28
هدیه مولف به باشگاه
 
 
گل های پرپین
اکبر گلرنگ
http://www.mediafire.com/?k1adwky9l59azby
هدیه مولف به باشگاه
گل های پرپین
اکبر گلرنگ
http://www.mediafire.com/?k1adwky9l59azby
هدیه مولف به باشگاه
 
 
 
شش گفتار دربارۀ دین و جامعه
دکتر حمید عنایت
http://www.mediafire.com/?rlhyqy207clk2fy
شش گفتار دربارۀ دین و جامعه
دکتر حمید عنایت 
http://www.mediafire.com/?rlhyqy207clk2fy
 
 
 
 

عزاداران بیل
غلامحسین ساعدی
http://www.mediafire.com/?82yy0e0qzyn86p3
اسکن جدید- هدیۀ امیر جواهری
(دیگر نسخه موجود در اینترنت فاقد برخی صفحات و کیفیت مناسب است)
باشگاه ادبیات تقدیم می کند:

عزاداران بیل
غلامحسین ساعدی
http://www.mediafire.com/?82yy0e0qzyn86p3
اسکن جدید- هدیۀ امیر جواهری 
(دیگر نسخه موجود در اینترنت فاقد برخی صفحات و کیفیت مناسب است)
رقابت روسیه و غرب در ایران
جورج لنزوسکی
ترجمۀ اسماعیل رائین
http://www.mediafire.com/?2aqsotucci636dn
رقابت روسیه و غرب در ایران
جورج لنزوسکی
ترجمۀ اسماعیل رائین
http://www.mediafire.com/?2aqsotucci636dn
 
آینه های روبرو
فیلمنامه
بهرام بیضایی
http://www.mediafire.com/?7zr54kypny9zzbc
آینه های روبرو
فیلمنامه
بهرام بیضایی
http://www.mediafire.com/?7zr54kypny9zzbc
هدیه متین خاکپور به باشگاه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر