۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۰, سه‌شنبه

جامعه مدنی
اصول، رویکردها و زمینه شکل گیری آن در جمهوری اسلامی ایران
پژوهشکده مطالعا ت راهبردی
http://www.mediafire.com/?l27848u2au05a5b
جامعه مدنی
اصول، رویکردها و زمینه شکل گیری آن در جمهوری اسلامی ایران
پژوهشکده مطالعا ت راهبردی
http://www.mediafire.com/?l27848u2au05a5b
درآمدی بر جامعه شناسی تجدد
حسین بشیریه
http://www.mediafire.com/?obc9n0ibe3g6e2j
درآمدی بر جامعه شناسی تجدد
حسین بشیریه
http://www.mediafire.com/?obc9n0ibe3g6e2j
موانع توسعۀ سیاسی در ایران
حسین بشیریه
http://www.mediafire.com/?vq43s4ifp1rm8as
موانع توسعۀ سیاسی در ایران
حسین بشیریه
http://www.mediafire.com/?vq43s4ifp1rm8as
برای اولین بار روی وب

ماجراهای قریۀ داناباش
جلیل محمد قلی زاده
ترجمۀ علی کاتبی
http://www.mediafire.com/?2tpnotj7n5c48ai
برای اولین بار روی وب

ماجراهای قریۀ داناباش
جلیل محمد قلی زاده
ترجمۀ علی کاتبی
http://www.mediafire.com/?2tpnotj7n5c48ai

مرده ها
نمایشنامه
جلیل محمد قلی زاده
درآمد و برگردان هما ناطق
http://www.mediafire.com/?bbq9ad8hxa242hq
فقط در باشگاه ادبیات

مرده ها
نمایشنامه
جلیل محمد قلی زاده
درآمد و برگردان هما ناطق
http://www.mediafire.com/?bbq9ad8hxa242hq

برگزیدۀ داستان های امروز ترک
رضا سیدحسینی، جلال خسروشاهی
http://www.mediafire.com/?63ewcb5wcgl9x36
برای اولین بار روی وب

برگزیدۀ داستان های امروز ترک
رضا سیدحسینی، جلال خسروشاهی
http://www.mediafire.com/?63ewcb5wcgl9x36

دنیای تبهکاران
دربارۀ ژانر گنگستری/جنایی و کارگران های مشهور این ژانر از فریتز لانگ، جان هیوستن، ژول داسن، رابرت سیودماک، الیا کازان، نیکلاس ری، ساموئل فولر، دان سیگل تا ژان پی یر ملویل
کالین مک آرتور
ترجمۀ حسین مجتهدزاده
http://www.mediafire.com/?k34u76993ff13c4
باشگاه ادبیات تقدیم می کند

دنیای تبهکاران
دربارۀ ژانر گنگستری/جنایی و کارگران های مشهور این ژانر از فریتز لانگ، جان هیوستن، ژول داسن، رابرت سیودماک، الیا کازان، نیکلاس ری، ساموئل فولر، دان سیگل تا ژان پی یر ملویل
کالین مک آرتور
ترجمۀ حسین مجتهدزاده
http://www.mediafire.com/?k34u76993ff13c4

سیری در سینمای ژاپن
نوشته پرویز دوایی
برگرفته از فیلم ژاپنی، دانالد ریچی و جوزف اندرسن
http://www.mediafire.com/?3qmpabkyppp9466
فقط در باشگاه ادبیات

سیری در سینمای ژاپن
نوشته پرویز دوایی
برگرفته از فیلم ژاپنی، دانالد ریچی و جوزف اندرسن
http://www.mediafire.com/?3qmpabkyppp9466
بعل بابل
فرناندو آرابال
ترجمۀ مدیا کاشیگر
http://www.mediafire.com/?2ldljj6t99rieq9
برای اولین بار روی وب

بعل بابل
فرناندو آرابال
ترجمۀ مدیا کاشیگر
http://www.mediafire.com/?2ldljj6t99rieq9
دربارۀ آموزش و فرهنگ
آنتونیو گرامشی
ترجمۀ م. سرخ رودی، ر. آروین
http://www.mediafire.com/?6d90pgac10cdmg1
دربارۀ آموزش و فرهنگ
آنتونیو گرامشی
ترجمۀ م. سرخ رودی، ر. آروین 
http://www.mediafire.com/?6d90pgac10cdmg1
دو مقاله دربارۀ جمهوری اسلامی
یرواند آبراهامیان
ترجمۀ رضا جباری
این جزوه شامل دو مقاله از کتاب "خمینیسم و چند مقاله دربارۀ جمهوری اسلامی" نوشته یرواند آبراهامیان است.
اولین مقاله دربارۀ اعترافات علنی رهبران حزب توده در اردیبهشت 1362، و دیگری دربارۀ پارانوید سیاسی در ایران است. هر دو این مقالات حاوی اطلاعات تاریخی ارزنده ای در خصوص موضوعات مورد بحث است. اولی نشان می دهد که چگونه دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی حقایق را دربارۀ چپ ایران مخدوش کرده اند، و
دومین مقاله ریشه ها و صورت های گوناگون پارانوید سیاسی و پیامدهای آن را در تاریخ ایران بررسی می کند. بخصوص اینکه چگونه پارانوید به قیمت عقب انداختن پلورالیسم سیاسی در ایران تمام شد.
http://www.mediafire.com/?5bpppjm8jsdi082
دو مقاله دربارۀ جمهوری اسلامی
یرواند آبراهامیان
ترجمۀ رضا جباری
این جزوه شامل دو مقاله از کتاب "خمینیسم و چند مقاله دربارۀ جمهوری اسلامی" نوشته یرواند آبراهامیان است. 
اولین مقاله دربارۀ اعترافات علنی رهبران حزب توده در اردیبهشت 1362، و دیگری دربارۀ پارانوید سیاسی در ایران است. هر دو  این مقالات حاوی اطلاعات تاریخی ارزنده ای در خصوص موضوعات مورد بحث است. اولی نشان می دهد که چگونه دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی حقایق را دربارۀ چپ ایران مخدوش کرده اند، و
دومین مقاله ریشه ها و صورت های گوناگون پارانوید سیاسی و پیامدهای آن را در تاریخ ایران بررسی می کند. بخصوص اینکه چگونه پارانوید به قیمت عقب انداختن پلورالیسم سیاسی در ایران تمام شد.
http://www.mediafire.com/?5bpppjm8jsdi082
انگیزه های غیرطبیعی
پی.دی. جیمز
ترجمۀ خسرو سمیعی
http://www.mediafire.com/?8a224vllduvht62
انگیزه های غیرطبیعی
پی.دی. جیمز
ترجمۀ خسرو سمیعی
http://www.mediafire.com/?8a224vllduvht62
شب بی پایان
ماجراهای آرسن لوپن
بوآلو/نارسژاک
ترجمۀ خسرو سمیعی
http://www.mediafire.com/?rld3abb5r8yifab
شب بی پایان
ماجراهای آرسن لوپن
بوآلو/نارسژاک
ترجمۀ خسرو سمیعی
http://www.mediafire.com/?rld3abb5r8yifab

كشف هند
جواهر لعل نهرو
ترجمه محمود تفضلي
http://www.mediafire.com/?iztlfpet5irzuox
http://www.mediafire.com/?81p4b3jb69dnp62
كشف هند
جواهر لعل نهرو
ترجمه محمود تفضلي
http://www.mediafire.com/?iztlfpet5irzuox
http://www.mediafire.com/?81p4b3jb69dnp62
درام نویسان جهان
منصور خلج
http://www.mediafire.com/?53xh6t7j998ujzm
http://www.mediafire.com/?zyikdl3o167yst5


باشگاه ادبیات تقدیم می کند
زندگی در باد
طیفور بطحایی
ترجمۀ ژیلا فرجی
http://www.mediafire.com/?5p6ch66etym21kh
هدیۀ مولف به باشگاه
فقط در باشگاه ادبیات

زندگی در باد
طیفور بطحایی
ترجمۀ ژیلا فرجی
http://www.mediafire.com/?5p6ch66etym21kh
هدیۀ مولف به باشگاه

داراها و ندارها در دنیا
بحثی دربارۀ اقتصاد بین المللی با تمرکز بر جهان سوم
ستفان روسیلیوس
ترجمۀ طیفور بطحایی
http://www.mediafire.com/?bplbjvdsl237bs8
هدیۀ مترجم به باشگاه
برای اولین بار روی وب

داراها  و ندارها در دنیا
بحثی دربارۀ اقتصاد بین المللی با تمرکز بر جهان سوم
ستفان روسیلیوس
ترجمۀ طیفور بطحایی
http://www.mediafire.com/?bplbjvdsl237bs8
هدیۀ مترجم به باشگاه
از آنچه بر ما گذشت
چهار روایت بر اساس چهار گفتگو با چهار زن
طیفور بطحایی
http://www.mediafire.com/?fkn2wu9byt1c6bj
هدیۀ مولف به باشگاه
باشگاه ادبیات تقدیم می کند

از آنچه بر ما گذشت
چهار روایت بر اساس چهار گفتگو با چهار زن
طیفور بطحایی
http://www.mediafire.com/?fkn2wu9byt1c6bj
هدیۀ مولف به باشگاه

 
گوشه هایی از تاریخ آذربایجان
و گفتگویی با یکی از سران فرقه دمکرات
دکتر حسین یحیایی
http://www.mediafire.com/?h4i3joi7gaoaa3s
هدیه مولف به باشگاه
باشگاه ادبیات تقدیم می کند

گوشه هایی از تاریخ آذربایجان
و گفتگویی با یکی از سران فرقه دمکرات
دکتر حسین یحیایی
http://www.mediafire.com/?h4i3joi7gaoaa3s
هدیه مولف به باشگاه

فدرالیسم
دکتر حسین یحیایی
http://www.mediafire.com/?e8ml3lg69nlc5uv
هدیه مولف به باشگاه
برای اولین بار روی وب

فدرالیسم
دکتر حسین یحیایی
http://www.mediafire.com/?e8ml3lg69nlc5uv
هدیه مولف به باشگاه

آذربایجان در گذرگاه تاریخ
دکتر حسین یحیایی
http://www.mediafire.com/?o8l7zzszu3hmhx8
هدیۀ مولف به باشگاه
فقط در باشگاه ادبیات

آذربایجان در گذرگاه تاریخ
دکتر حسین یحیایی
http://www.mediafire.com/?o8l7zzszu3hmhx8
هدیۀ مولف به باشگاه

۱۳۹۲ فروردین ۲۴, شنبه

باشگاه ادبیات تقدیم می کند
از مجموعه آرشیو مجازی نشریات گهگاهی

دفترهای روزن

ناشر: انتشارات روزن
دفتر اول زمستان 1346
دفتر دوم بهار و تابستان 1347
دفتر سوم زمستان 1347

"دفترهای روزن"، از انتشارات روزن، از گاهنامه های پربار و پیشرو دهۀ چهل است. انتشارات روزن ناشر فعالی بود که کتاب های خوبی منتشر می کرد و گاهی در گالری/کتابفروشی روزن شب شعر و نمایشگاه نقاشی نیز ترتیب می داد، اما این ناشر نیز پس از انتشار چند کتاب مثل انتشارات طرفه و جوانه بی سر و صدا تعطیل شد.

نخستین دفتر از دفترهای روزن، که ویژۀ شعر، نقاشی، قصه و گزارش کتاب است، با یکی از تابلوهای رنگ روغنی سهراب سپهری آغاز می شود.
این دفتر در سه بخش تنظیم شده است: بخش اول شعر، بخش دوم نقاشی و بخش سوم قصه و گزارش کتاب.
در بخش شعر شعرهایی از نیما یوشیج، ا. بامداد، پل والری، سهراب سپهری، یدالله رویایی، بیژن الهی، وینچنزو بیانکینی، بهرام اردبیلی، محمود شجاعی؛ در بخش نقاشی نقاشی ها و طرح هایی از سهراب سپهری، بهمن محصص، وینچنزو بیانکینی؛ و در بخش قصه تکه هایی از "مد و مه" ابراهیم گلستان به چاپ رسیده است؛ و در گزارش کتاب کتاب های زیر نقد و بررسی شده است: "جوی و دیوار و تشنه" نوشتۀ ابراهیم گلستان، "میعاد در لجن" مجموعۀ شعر نصرت رحمانی، "آئینه ها تهی ست" مجوعۀ شعر م. آزاد، "ارثیه "مجموعۀ داستان علی مدرس نراقی، "شعر من" دفتر دوم اشعار نیما یوشیج، "واهمه های بی نام و نشان" مجموعۀ داستان غلامحسین ساعدی، "81460 " از آلبر شمبون ترجمۀ احمد شاملو، "دندیل" نوشتۀ غلامحسین ساعدی، "انجمن های سری در انقلاب مشروطیت ایران" از اسماعیل رائین، "کاکا" مجموعۀ داستان محمود طیاری، "حجم سبز" مجموعۀ شعر سهراب سپهری و "آینده" مجموعۀ شعر اسماعیل شاهرودی. این نقدها نوشتۀ بهرام اردبیلی، م. ع. سپانلو، "آزما"، شمس، س.ط و "ر" است. معرفی مجلات "جهان نو"، "نگین" و "راهنمای کتاب" نیز در این بخش آمده است.
http://www.mediafire.com/?2tic6kuop4xnbv4

دفتر دوم دفترهای روزن پربارتر و خواندنی تر از دفتر اول است. مطالب این دفتر در چهار بخش تنظیم شده است: بخش قصه، بخش تآتر، بخش شعر و بخش نقد و بررسی.
در بخش قصه، تکه های دیگری از "مد و مه" ابراهیم گلستان، داستان هایی از عدنان غریفی، غزاله علیزاده، زکریا هاشمی، احمدرضا احمدی، نورمن میلر(ترجمۀ حسین سلیلی) و ارنست همینگوی(ترجمۀ سیروس طاهباز) به چاپ رسیده است.
بخش تآتر، شامل نمایشنامۀ "در حضور باد" نوشتۀ بهرام بیضایی و نمایشنامۀ تک پرده ای"کودکی" نوشتۀ تورنتون وایلدر ترجمۀ صفدر تقی زاده و محمدعلی صفریان است.
در بخش شعر، شعرهایی از سهراب سپهری، یدالله رویایی، هوشنگ بادیه نشین، سیروس آتابای، احمدرضا احمدی و اسماعیل شاهرودی به چاپ رسیده است.
در بخش شعر، صفحاتی نیز به شعرهایی از ایو بونفوآ ترجمۀ نادر نادرپور و یدالله رویایی، ژاک پره ور ترجمۀ لیلی، شعرای لهستان ترجمۀ یدالله رویایی، سه شعر از سالواتوره کوزایمودو ترجمۀ فرشید پگاهی، شعر "قرص نان" از ریشارد بیلینگر و "باید بگویم که" از ویلیام کارلوس ویلیامز ترجمۀ سهراب سپهری اختصاص داده شده است.
"تمامیت زمان در یک زمان مجرد و محدود" نوشتۀ ملکوم کاولی ترجمۀ صفدر تقی زاده و محمدعلی صفریان، "پایان پوچ" از جان ال. سام و "دربارۀ پیشتاز" از اوژن یونسکو ترجمۀ منوچهر صارم پور از مقالات خواندنی بخش "نقد و بررسی" دفترهای روزن است.
در "گزارش کتاب روزن"، سیروس طاهباز کتاب های زیر را نقد و معرفی کرده است: "پشت چپرهای زمستانی" سیروس مشفقی، "وصلت در منحنی سوم" پرویز اسلامپور، "خواب های فلزی" شهرام شاهرختاش، "بهار را باور کن" فریدون مشیری، "جادۀ شیری" فروغ میلانی، "فصل بد" شاهرخ صفایی، "انارستان" مفتون امینی، "آوازهای پشت برگ ها" حسین رسائل، "باز آسمان آبی است" پرویز خایفی، "از زبان برگ" شفیعی کدکنی، "غزل غزل های سلیمان" ترجمۀ احمد شاملو، "گزیده ای از شعر شاعران انگلیسی زبان" ترجمۀ عبدالعی دستغیب و محمود معلم، "افسانه و افسون" م. دیده ور، "آدم ها و خرچنگ ها" از خوزئه دوکاسترو ترجمۀ محمد قاضی، "ویکنت شقه شده" از ایتالو کالویینو ترجمۀ بهمن محصص و ...
نقد اسماعیل نوری علاء بر "شهر خسته" مجموعۀ شعر منصور اوجی و "آواز خاک" مجموعۀ شعر منوچهر آتشی از دیگر مطالب این دفتر است.
بخش آخر دفتر دوم اختصاص داده شده است به مجسمه ها و نقاشی ها و کاریکاتورهای پرویز تناولی، غلامحسین نامی، فرامرز پیلارام، پری صفا و پرویز شاپور.
این دفتر زیر نظر احمدرضا احمدی منتشر شده است.
http://www.mediafire.com/?cxfkhr16b726jil

دفتر سوم در سه بخش تنظیم شده است: قصه، شعر و طرح.
در بخش قصه تکه ای از کتاب "زیر پوست" ابراهیم گلستان، صفحاتی از "پژوهشی سترگ و نو..." عباس نعلبندیان، داستان هایی از مهشید امیرشاهی، ناصر تقوایی، علیمراد فدایی نیا و فصلی از "عیش مدام" نوشتۀ ارنست همینگوی ترجمۀ محمود جزایری و ناصر تقوایی به چاپ رسیده است.
بخش شعر، شامل شعرهایی است از یدالله رویایی، فرخ تمیمی، احمدرضا احمدی، بهرام اردبیلی، پرویز اسلامپور، محمود شجاعی، خوان رامون خیمه نز(ترجمۀ ابراهیم گلستان)، پیر دوماسو(ترجمۀ یدالله رویایی) و ...
در بخش طرح، طرحی از بهمن محصص به چاپ رسیده است.
گزارش کتاب روزن نیز اختصاص دارد به بررسی و نقد کتاب های زیر: نقد فرخ تمیمی بر "دلتنگی ها" مجموعۀ شعر یدالله رویایی، نقد ب-ا بر "ماه و ماهی در چشمۀ باد" مجموعۀ شعر محمود کیانوش، نقد علیمراد فدایی نیا بر "از دوستت دارم" مجموعۀ شعر یدالله رویایی، نقد مهشید درگهی بر "سار بی بی خانم" و "کوچۀ بن بست" کتاب های قصۀ مهشید امیرشاهی و ...
http://www.mediafire.com/?zjyt0dh3zysdvby

"دفترهای روزن" در سه دفتر و 436 صفحه به قطع وزیری منتشر شده و یکی از پربارترین و خواندنی ترین جنگ های دهۀ چهل است.
باشگاه ادبیات تقدیم می کند
از مجموعه آرشیو مجازی نشریات گهگاهی

دفترهای روزن

ناشر: انتشارات روزن
دفتر اول زمستان 1346
دفتر دوم بهار و تابستان 1347
دفتر سوم زمستان 1347

"دفترهای روزن"، از انتشارات روزن، از گاهنامه های پربار و پیشرو دهۀ چهل است. انتشارات روزن ناشر فعالی بود که کتاب های خوبی منتشر می کرد و گاهی در گالری/کتابفروشی روزن شب شعر و نمایشگاه نقاشی نیز ترتیب می داد، اما این ناشر نیز پس از انتشار چند کتاب مثل انتشارات طرفه و جوانه بی سر و صدا تعطیل شد. 

نخستین دفتر از دفترهای روزن، که ویژۀ شعر، نقاشی، قصه و گزارش کتاب است، با یکی از تابلوهای رنگ روغنی سهراب سپهری آغاز می شود. 
این دفتر در سه بخش تنظیم شده است: بخش اول شعر، بخش دوم نقاشی و بخش سوم قصه و گزارش کتاب. 
در بخش شعر شعرهایی از نیما یوشیج، ا. بامداد، پل والری، سهراب سپهری، یدالله رویایی، بیژن الهی، وینچنزو بیانکینی، بهرام اردبیلی، محمود شجاعی؛ در بخش نقاشی نقاشی ها و طرح هایی از سهراب سپهری، بهمن محصص، وینچنزو بیانکینی؛ و در بخش قصه تکه هایی از "مد و مه" ابراهیم گلستان به چاپ رسیده است؛ و در گزارش کتاب کتاب های زیر نقد و بررسی شده است: "جوی و دیوار و تشنه" نوشتۀ ابراهیم گلستان، "میعاد در لجن" مجموعۀ شعر نصرت رحمانی، "آئینه ها تهی ست" مجوعۀ شعر م. آزاد، "ارثیه "مجموعۀ داستان علی مدرس نراقی، "شعر من" دفتر دوم اشعار نیما یوشیج، "واهمه های بی نام و نشان" مجموعۀ داستان غلامحسین ساعدی، "81460 " از آلبر شمبون ترجمۀ احمد شاملو، "دندیل" نوشتۀ غلامحسین ساعدی، "انجمن های سری در انقلاب مشروطیت ایران" از اسماعیل رائین، "کاکا" مجموعۀ داستان محمود طیاری، "حجم سبز" مجموعۀ شعر سهراب سپهری و "آینده" مجموعۀ شعر اسماعیل شاهرودی. این نقدها نوشتۀ بهرام اردبیلی، م. ع. سپانلو، "آزما"، شمس، س.ط و "ر" است. معرفی مجلات "جهان نو"، "نگین" و "راهنمای کتاب" نیز در این بخش آمده است. 
http://www.mediafire.com/?2tic6kuop4xnbv4

دفتر دوم دفترهای روزن پربارتر و خواندنی تر از دفتر اول است. مطالب این دفتر در چهار بخش تنظیم شده است: بخش قصه، بخش تآتر، بخش شعر و بخش نقد و بررسی. 
در بخش قصه، تکه های دیگری از "مد و مه" ابراهیم گلستان، داستان هایی از عدنان غریفی، غزاله علیزاده، زکریا هاشمی، احمدرضا احمدی، نورمن میلر(ترجمۀ حسین سلیلی) و ارنست همینگوی(ترجمۀ سیروس طاهباز) به چاپ رسیده است. 
بخش تآتر، شامل نمایشنامۀ "در حضور باد" نوشتۀ بهرام بیضایی و نمایشنامۀ تک پرده ای"کودکی" نوشتۀ تورنتون وایلدر ترجمۀ صفدر تقی زاده و محمدعلی صفریان است. 
در بخش شعر، شعرهایی از سهراب سپهری، یدالله رویایی، هوشنگ بادیه نشین، سیروس آتابای، احمدرضا احمدی و اسماعیل شاهرودی به چاپ رسیده است. 
در بخش شعر، صفحاتی نیز به شعرهایی از ایو بونفوآ ترجمۀ نادر نادرپور و یدالله رویایی، ژاک پره ور ترجمۀ لیلی، شعرای لهستان ترجمۀ یدالله رویایی، سه شعر از سالواتوره  کوزایمودو ترجمۀ فرشید پگاهی، شعر "قرص نان" از ریشارد بیلینگر و "باید بگویم که" از ویلیام کارلوس ویلیامز ترجمۀ سهراب سپهری اختصاص داده شده است. 
"تمامیت زمان در یک زمان مجرد و محدود" نوشتۀ ملکوم کاولی ترجمۀ صفدر تقی زاده و محمدعلی صفریان، "پایان پوچ" از جان ال. سام و "دربارۀ پیشتاز" از اوژن یونسکو ترجمۀ منوچهر صارم پور از مقالات خواندنی بخش "نقد و بررسی" دفترهای روزن است. 
در "گزارش کتاب روزن"، سیروس طاهباز کتاب های زیر را نقد و معرفی کرده است: "پشت چپرهای زمستانی" سیروس مشفقی، "وصلت در منحنی سوم" پرویز اسلامپور، "خواب های فلزی" شهرام شاهرختاش، "بهار را باور کن" فریدون مشیری، "جادۀ شیری" فروغ میلانی، "فصل بد" شاهرخ صفایی، "انارستان" مفتون امینی، "آوازهای پشت برگ ها" حسین رسائل، "باز آسمان آبی است" پرویز خایفی، "از زبان برگ" شفیعی کدکنی، "غزل غزل های سلیمان" ترجمۀ احمد شاملو، "گزیده ای از شعر شاعران انگلیسی زبان" ترجمۀ عبدالعی دستغیب و محمود معلم، "افسانه و افسون" م. دیده ور، "آدم ها و خرچنگ ها" از خوزئه دوکاسترو ترجمۀ محمد قاضی، "ویکنت شقه شده" از ایتالو کالویینو ترجمۀ بهمن محصص و ...
نقد اسماعیل نوری علاء بر "شهر خسته" مجموعۀ شعر منصور اوجی و "آواز خاک" مجموعۀ شعر منوچهر آتشی از دیگر مطالب این دفتر است. 
بخش آخر دفتر دوم اختصاص داده شده است به مجسمه ها و نقاشی ها و کاریکاتورهای پرویز تناولی، غلامحسین نامی، فرامرز پیلارام، پری صفا و پرویز شاپور.
این دفتر زیر نظر احمدرضا احمدی منتشر شده است. 
http://www.mediafire.com/?cxfkhr16b726jil

دفتر سوم در سه بخش تنظیم شده است: قصه، شعر و طرح. 
در بخش قصه تکه ای از کتاب "زیر پوست" ابراهیم گلستان، صفحاتی از "پژوهشی سترگ و نو..." عباس نعلبندیان، داستان هایی از مهشید امیرشاهی، ناصر تقوایی، علیمراد فدایی نیا و فصلی از "عیش مدام" نوشتۀ ارنست همینگوی ترجمۀ محمود جزایری و ناصر تقوایی به چاپ رسیده است. 
بخش شعر، شامل شعرهایی است از یدالله رویایی، فرخ تمیمی، احمدرضا احمدی، بهرام اردبیلی، پرویز اسلامپور، محمود شجاعی، خوان رامون خیمه نز(ترجمۀ ابراهیم گلستان)، پیر دوماسو(ترجمۀ یدالله رویایی) و ...
در بخش طرح، طرحی از بهمن محصص به چاپ رسیده است. 
گزارش کتاب روزن نیز اختصاص دارد به بررسی و نقد کتاب های زیر: نقد فرخ تمیمی بر "دلتنگی ها" مجموعۀ شعر یدالله رویایی، نقد ب-ا بر "ماه و ماهی در چشمۀ باد" مجموعۀ شعر محمود کیانوش، نقد علیمراد فدایی نیا بر "از دوستت دارم" مجموعۀ شعر یدالله رویایی، نقد مهشید درگهی بر "سار بی بی خانم" و "کوچۀ بن بست" کتاب های قصۀ مهشید امیرشاهی و ...
http://www.mediafire.com/?zjyt0dh3zysdvby

"دفترهای روزن" در سه دفتر و 436 صفحه به قطع وزیری منتشر شده و یکی از پربارترین و خواندنی ترین جنگ های دهۀ چهل است.

۱۳۹۲ فروردین ۱۹, دوشنبه


همراهان عزیز، 
باشگاه ادبیات وارد سومین سال زندگی خود شد. در دو سال گذشته، شمار هموندان از مرز 24 هزار نفر گذشت و امروز کمتر وب سایت یا وبلاگی- در زمینه کتاب الکترونیکی به زبان پارسی- وجود دارد که تولیدات باشگاه را بازپخش نکند. راهی طولانی و دشوار را طی کردیم و هنوز راهی دراز پیش روی ماست. سعی کردیم تفاوت های چشمگیر-از جهت کمی و کیفی- ایجاد کنیم و تا حدودی نیز موفق شدیم. 
اما متاسفانه با وجود تلاش های برخی دوستان، هنوز موفق نشده ایم وب سایت رسمی باشگاه را افتتاح کنیم. چون کارهای موازی بسیاری را آغاز کردیم و قصد کنار گذاشتن شان را نداریم، از جمله انتشار کتاب های چاپ اول و آرشیو مجازی نشریات گهگاهی. 
بزرگ ترین سدّ راه ما، کمبود یا نبود تمایل اعضاء به اشتراک در یک کار جمعی است. بارها اطلاعیه دادم، گله کردم و نیاز خود به یاری شما را اعلام کردم. ولی تعداد کسانی که همراهی عملی خود را نشان دادند، بر خلاف تصور من اندک بود. ولی خوشحالم که بگویم بیشترین کمک را از اهل قلم دریافت کردم. در دو سال گذشته بسیاری از نویسندگان و مترجمین با اهدای حقوق بازنشر کتاب هایشان، اهدای نسخه ای از آنها و گاه کمک مالی به باشگاه، نشان دادند که به سرنوشت این کتابخانه و انتشاراتی مجازی بسیار علاقمندند. 
از همه مهم تر، یقین دارم موفق شدیم افراد زیادی را تشویق و ترغیب به کتاب خواندن کنیم. توانستیم نام های بسیار را بار دیگر مطرح کنیم. کتاب ها و نشریاتی را که یافتن شان برای نسل جدید تقریبا غیرممکن است و یا خبری از وجود چنین آثاری ندارند، بار دیگر در دسترس همگان قرار دادیم. کوشیدیم بهترین کیفیت را در تهیه کتاب الکترونیکی عرضه کنیم تا پندار رایج دربارۀ کم کیفیتی کارهای رایگان را باطل کنیم. و مفتخرم که بگویم در این زمینه بسیار موفق بودیم. نشریاتی که در قالب پروژه آرشیو مجازی نشریات گهگاهی عرضه کردیم، به خودی خود ثابت کننده این مدعاست. 
ناملایمات زیادی از سر گذراندم. تنگناهای مادی و معنوی اندک نبود، اما با کمک همراهان صدیق باشگاه قابل تحمل شد. ولی باز هم می گویم"راه درازی هنوز پیش روی ماست".
برنامه های بسیاری برای سال جاری در نظر گرفته ایم. از افتتاح وب سایت تا انتشار حداقل 6 کتاب چاپ اول به صورت کاغذی که بعد از شش ماه از تاریخ انتشارشان، نسخه ارزان قیمت الکترونیکی آنها در اختیار کاربران قرار داده خواهد شد. انتشار ده ها کتاب چاپ اول رایگان الکترونیکی با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی و معرفی استعدادهای جوان و افزایش فعالیت در زمینه تجهیز هر چه بیشتر آرشیو مجازی نشریات و کتاب های الکترونیکی رایگان که نبودشان روی وب به شدت محسوس است. 
بخشی از این کارها نیازمند مساعدت شماست. بارها گفته ام و مجبور به تکرار آن هستم" دریافت حتی یک شماره از یک نشریه کمیاب یا کتابی مهم و اهدای مبلغی اندک، می تواند تاثیر شگرف بر غنی تر شدن باشگاه بگذارد".
 استدعا می کنم اطلاعیه های ما را در این زمینه دنبال کنید. همراهی و مساعدت شما در این کار می تواند آن را تبدیل به یک حرکت عظیم فرهنگی/اجتماعی/سیاسی کند و مقدمه ای باشد بر تمرین دموکراسی، چیزی که کشور ما و فرد فرد ما بسیار به آن نیاز داریم.
سومین زادروز باشگاه تان را تبریک گفته؛ شادکامی، تندرستی و کامیابی تک تک تان را آرزومندم
امیر عزتی

همراهان عزیز،
باشگاه ادبیات وارد سومین سال زندگی خود شد. در دو سال گذشته، شمار هموندان از مرز 24 هزار نفر گذشت و امروز کمتر وب سایت یا وبلاگی- در زمینه کتاب الکترونیکی به زبان پارسی- وجود دارد که تولیدات باشگاه را بازپخش نکند. راهی طولانی و دشوار را طی کردیم و هنوز راهی دراز پیش روی ماست. سعی کردیم تفاوت های چشمگیر-از جهت کمی و کیفی- ایجاد کنیم و تا حدودی نیز موفق شدیم.
اما متاسفانه با وجود تلاش های برخی دوستان، هنوز موفق نشده ایم وب سایت رسمی باشگاه را افتتاح کنیم. چون کارهای موازی بسیاری را آغاز کردیم و قصد کنار گذاشتن شان را نداریم، از جمله انتشار کتاب های چاپ اول و آرشیو مجازی نشریات گهگاهی.
بزرگ ترین سدّ راه ما، کمبود یا نبود تمایل اعضاء به اشتراک در یک کار جمعی است. بارها اطلاعیه دادم، گله کردم و نیاز خود به یاری شما را اعلام کردم. ولی تعداد کسانی که همراهی عملی خود را نشان دادند، بر خلاف تصور من اندک بود. ولی خوشحالم که بگویم بیشترین کمک را از اهل قلم دریافت کردم. در دو سال گذشته بسیاری از نویسندگان و مترجمین با اهدای حقوق بازنشر کتاب هایشان، اهدای نسخه ای از آنها و گاه کمک مالی به باشگاه، نشان دادند که به سرنوشت این کتابخانه و انتشاراتی مجازی بسیار علاقمندند.
از همه مهم تر، یقین دارم موفق شدیم افراد زیادی را تشویق و ترغیب به کتاب خواندن کنیم. توانستیم نام های بسیار را بار دیگر مطرح کنیم. کتاب ها و نشریاتی را که یافتن شان برای نسل جدید تقریبا غیرممکن است و یا خبری از وجود چنین آثاری ندارند، بار دیگر در دسترس همگان قرار دادیم. کوشیدیم بهترین کیفیت را در تهیه کتاب الکترونیکی عرضه کنیم تا پندار رایج دربارۀ کم کیفیتی کارهای رایگان را باطل کنیم. و مفتخرم که بگویم در این زمینه بسیار موفق بودیم. نشریاتی که در قالب پروژه آرشیو مجازی نشریات گهگاهی عرضه کردیم، به خودی خود ثابت کننده این مدعاست.
ناملایمات زیادی از سر گذراندم. تنگناهای مادی و معنوی اندک نبود، اما با کمک همراهان صدیق باشگاه قابل تحمل شد. ولی باز هم می گویم"راه درازی هنوز پیش روی ماست".
برنامه های بسیاری برای سال جاری در نظر گرفته ایم. از افتتاح وب سایت تا انتشار حداقل 6 کتاب چاپ اول به صورت کاغذی که بعد از شش ماه از تاریخ انتشارشان، نسخه ارزان قیمت الکترونیکی آنها در اختیار کاربران قرار داده خواهد شد. انتشار ده ها کتاب چاپ اول رایگان الکترونیکی با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی و معرفی استعدادهای جوان و افزایش فعالیت در زمینه تجهیز هر چه بیشتر آرشیو مجازی نشریات و کتاب های الکترونیکی رایگان که نبودشان روی وب به شدت محسوس است.
بخشی از این کارها نیازمند مساعدت شماست. بارها گفته ام و مجبور به تکرار آن هستم" دریافت حتی یک شماره از یک نشریه کمیاب یا کتابی مهم و اهدای مبلغی اندک، می تواند تاثیر شگرف بر غنی تر شدن باشگاه بگذارد".
استدعا می کنم اطلاعیه های ما را در این زمینه دنبال کنید. همراهی و مساعدت شما در این کار می تواند آن را تبدیل به یک حرکت عظیم فرهنگی/اجتماعی/سیاسی کند و مقدمه ای باشد بر تمرین دموکراسی، چیزی که کشور ما و فرد فرد ما بسیار به آن نیاز داریم.
سومین زادروز باشگاه تان را تبریک گفته؛ شادکامی، تندرستی و کامیابی تک تک تان را آرزومندم
امیر عزتی

۱۳۹۲ فروردین ۱۲, دوشنبه


برای اولین بار روی وب

لحظه های کوتاه، اندیشه های بلند
مجموعۀ گفت و گوهای فریدون گیلانی
با
ژوزئه دو کاسترو، گوستاو ولاگوس، گلدن گیت، کنستانتین ویرژیل گئورگیو، کارل هتش، مصطفی رحیمی، کالین چوا، بیوک آقا حسین اوف، پیتر بروک، اتکی موبومونا، علی اصغر حاج سیدجوادی و یرژی گروتوفسکی
http://www.mediafire.com/?6793gp6h9lv1o32
هدیۀ مولف به باشگاه
به زودی کتاب های نایاب دیگری از فریدون گیلانی به شکل اختصاصی توسط باشگاه بازنشر خواهد شد.

برای اولین بار روی وب

لحظه های کوتاه، اندیشه های بلند 
مجموعۀ گفت و گوهای فریدون گیلانی 
با 
ژوزئه دو کاسترو، گوستاو ولاگوس، گلدن گیت، کنستانتین ویرژیل گئورگیو، کارل هتش، مصطفی رحیمی، کالین چوا، بیوک آقا حسین اوف، پیتر بروک، اتکی موبومونا، علی اصغر حاج سیدجوادی و یرژی گروتوفسکی
http://www.mediafire.com/?6793gp6h9lv1o32
هدیۀ مولف به باشگاه
به زودی کتاب های نایاب دیگری از فریدون گیلانی به شکل اختصاصی توسط باشگاه بازنشر خواهد شد.
یاد داشتی بر نسخه الکترونیکی « لحظه های کوتاه ، اندیشه های بلند »

دوست عزیزی که به جای « منهدم کردن » ، یا به رسم رایج « انکارکردن » ، به « ماندن » فکر می کند ، کتاب سال 1349 من با عنوان « لحظه های کوتاه ، اندیشه های بلند » را ، پس از 43 سال که گمان ک
نم حتی از سن خود او هم بیشتر باشد ، به صورت نسخه ای الکترونیکی تنظیم کرده و با موافقت خود من به وب سایت باشگاه ادبیات سپرده و آن را در اختیار خود من هم قرار داده است . (قابل توجه دوست عزیزی که شعر بلند « پا در رکاب خویش » مرا به آلمانی ترجمه کرده و در آمازون برای فروش گذاشته ، اما آن را حتی به خود من هم نمی فروشد ! )

کسانی که در روزهای اول قیام ضد سلطنتی به « کمیته مشترک عملیات ضدخرابکاری » رفته بودند، به من که آن زمان در روزنامه کیهان می نوشتم ، خبردادند که انباری از این کتاب را ، با بسیاری از کتاب های دیگر ، در « انبار » « کمیته مشترک عملیات ضد خرابکاری » حکومت پهلوی دوم دیده اند که لابد به خاطر علاقه فراوان بازجویان ایشان به خوردن کتاب بوده است !

نسخه هائی از این کتاب هم ، مثل کتاب ها و نوشته های منتشر نشده و شده ی دیگر، که من خود در خانه داشتم ، در روز دستگیری من به وسیله صاحبان جدید آن « کمیته » که برادران پاسدار بودند ، به غارت رفت . یعنی که من حتی یک نسخه از این کتاب و کارهای دیگرم را که به غارت رفته اند ، در اختیار ندارم و حضرات هر دو حاکمیت چنان حریص کتاب میل می فرموده اند !

به هرصورت ، از امیر عزتی جوان پرشور و آگاهی که « باشگاه ادبیات » را با رفقایش راه انداخته و نمی گذارد « کار » « اهل کار » پامال بی خردان شود ، بی نهایت خشنودم و خشنودتر خواهم بود که بتوانند با همه کارهای من که به مردم تعلق دارند ، چنین کنند . این کارها ، اجازه نمی خواهد . کار ما و کار « کار » های ما ، از این حرف ها گذشته است .

فریدون گیلانی
دوازدهم فروردین ماه 1392