۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۵, یکشنبه

باشگاه ادبیات تقدیم می کند:

فیلم مستند
حمید نفیسی
http://www.mediafire.com/?0ez1x9cs89uh1xa
http://www.mediafire.com/?kn5pb193aye3i6n
یادداشت اختصاصی مولف برای بازنشر اینترنتی

درآمد به چاپ دوم
حمید نفیسی
چاپ اول کتاب دو جلدی "فیلم مستند" در سال 1357 همزمان با انقلاب به وقوع پیوست و به زودی کمیاب و نایاب شد. من خود همان زمان برای بهره جویی از مرخصی مطالعاتی به آمریکا رفته بودم و همان جا ماندگار شدم. در آنجا من نیز دستخوش کمیابی این کتاب شدم، چون فقط دو نسخه از آن به دستم رسید که یک نسخه را به کتابخانه دانشگاه یو سی ال ای اعطا کردم.
به زودی دانشگاه آزاد ایران منحل شد و بخش های آن در دانشگاه های دیگر ادغام شد و سازمان تولید انتشارات دانشگاه که ناشر این کتاب بود، گویا به مرکز نشر دانشگاهی تبدیل شد. انقلاب فرهنگی و ارزشی و تغییر و تحول های نظام آموزش عالی موجب شد که دیگر این کتاب تجدید چاپ نشود گو اینکه در جلسه ای مدیر نشر دانشگاهی اظهار علاقه به این کار کرد به شرط حذف تعدادی از عکس ها و به روز آوردن مطالب کتاب.
تا سال ها بعد دوستان و دانشجویان علاقمند و سینماگران مستند را که می دیدم از این کتاب با علاقه و احترام یاد می کردند و از دست به دست گرداندن نسخ آن و یا زیراکس کردن تمام یا قسمت هایی از آن سخن می گفتند. اما من نه علاقه ای به حذف عکس ها و نه فرصت نوشتن بخش های جدید برای کتاب داشتم. زندگی من در غربت به راه دیگری افتاده بود و سینمای مستند نیز دستخوش تغییر و تحولات سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی غریب شده بود. بهتر این بود که کتاب همان گونه که ابتدا طرح ریزی شده بود تجدید چاپ شود.
این فرصت پیش نیاند تا اینکه آقای امیر عزتی، سی و پنج سال بعد از اولین چاپ پیشنهاد چاپ دوباره این کتاب را مطرح کردند. چاپ دوم این کتاب توسط باشگاه ادبیات در خارج از کشور و به صورت اینترنتی خود نشان دهنده پاره ای از این تحولات شگرف- نه تنها در صنعت سینمای مستند بکه در صنعت چاپ و روند جهانی شدن- است. به جاست که در این فرصت از کوشش های آقای عزتی تشکر کنم.
چاپ اینترنتی "فیلم مستند" چند ماه بعد از چاپ کاغذی کتاب چهار جلدی ام به نام تاریخ اجتماعی سینمای ایران* در آمریکا اتفاق می افتد که چند بخش آن به سینمای مستند ایران از آغاز یعنی از سال 1897 تا سال 2010 میلادی تخصیص داده شده است. بدین ترتیب امیدوارم که این کتاب جدید آرزوی به روز آوردن و بازنگری تئوریک در سینمای مستند ایران را برآورده کرده باشد.
* A Social History of Iranian Cinema, Duke University Press (2011-2012)
Volume 1: The Artisanal Era, 1897–1941
Volume 2: The Industrializing Years, 1941–1978
Volume 3: The Islamicate Period, 1978–1984
Volume 4: The Globalizing Era, 1984–2010
باشگاه ادبیات تقدیم می کند:

فیلم مستند
حمید نفیسی
http://www.mediafire.com/?0ez1x9cs89uh1xa
http://www.mediafire.com/?kn5pb193aye3i6n
یادداشت اختصاصی مولف برای بازنشر اینترنتی 

درآمد به چاپ دوم
حمید نفیسی
چاپ اول کتاب دو جلدی "فیلم مستند" در سال 1357 همزمان با انقلاب به وقوع پیوست و به زودی کمیاب و نایاب شد. من خود همان زمان برای بهره جویی از مرخصی مطالعاتی به آمریکا رفته بودم و همان جا ماندگار شدم. در آنجا من نیز دستخوش کمیابی این کتاب شدم، چون فقط دو نسخه از آن به دستم رسید که یک نسخه را به کتابخانه دانشگاه یو سی ال ای اعطا کردم.
به زودی دانشگاه آزاد ایران منحل شد و بخش های آن در دانشگاه های دیگر ادغام شد و سازمان تولید انتشارات دانشگاه که ناشر این کتاب بود، گویا به مرکز نشر دانشگاهی تبدیل شد. انقلاب فرهنگی و ارزشی و تغییر و تحول های نظام آموزش عالی موجب شد که دیگر این کتاب تجدید چاپ نشود گو اینکه در جلسه ای مدیر نشر دانشگاهی اظهار علاقه به این کار کرد به شرط حذف تعدادی از عکس ها و به روز آوردن مطالب کتاب. 
تا سال ها بعد دوستان و دانشجویان علاقمند و سینماگران مستند را که می دیدم از این کتاب با علاقه و احترام یاد می کردند و از دست به دست گرداندن نسخ آن و یا زیراکس کردن تمام یا قسمت هایی از آن سخن می گفتند. اما من نه علاقه ای به حذف عکس ها و نه فرصت نوشتن بخش های جدید برای کتاب داشتم. زندگی من در غربت به راه دیگری افتاده بود و سینمای مستند نیز دستخوش تغییر و تحولات سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی غریب شده بود. بهتر این بود که کتاب همان گونه که ابتدا طرح ریزی شده بود تجدید چاپ شود. 
این فرصت پیش نیاند تا اینکه آقای امیر عزتی، سی و پنج سال بعد از اولین چاپ پیشنهاد چاپ دوباره این کتاب را مطرح کردند. چاپ دوم این کتاب توسط باشگاه ادبیات در خارج از کشور  و به صورت اینترنتی خود نشان دهنده پاره ای از این تحولات شگرف- نه تنها در صنعت سینمای مستند بکه در صنعت چاپ و روند جهانی شدن- است. به جاست که در این فرصت از کوشش های آقای عزتی تشکر کنم.
چاپ اینترنتی "فیلم مستند" چند ماه بعد از چاپ کاغذی کتاب چهار جلدی ام به نام تاریخ اجتماعی سینمای ایران* در آمریکا اتفاق می افتد که چند بخش آن به سینمای مستند ایران از آغاز یعنی از سال 1897 تا سال 2010 میلادی تخصیص داده شده است. بدین ترتیب امیدوارم که این کتاب جدید آرزوی به روز آوردن و بازنگری تئوریک در سینمای مستند ایران را برآورده کرده باشد.

* A Social History of Iranian Cinema, Duke University Press (2011-2012)
Volume 1: The Artisanal Era, 1897–1941
Volume 2: The Industrializing Years, 1941–1978
Volume 3: The Islamicate Period, 1978–1984
Volume 4: The Globalizing Era, 1984–2010