۱۳۹۲ خرداد ۱۱, شنبه

خرید نسخه کیندل رمان "جهان زندگان" نوشتۀ محمد محمدعلی از طریق سایت آمازون
 
گفتم همه اش تقدیر و وراثت و ظرفیت و لیاقت نیست، بد اقبالی و آفت هایی ناگهانی هم در سرنوشت ما موثرند. در عالم خوش اقبالی یکباره عواملی دست به دست هم می دهند و آن آقا یا خانم را به عرش می رسانند. در ثانی همه جهان این زمین نیست. رویاها را از ما نگرفته اند. پات به آن جا برسد، خواهی دید که قادری در خاطرات واقعی خودت دست کاری کنی. سهل انگاری ها را بپوشانی. حوادث فرسوده را از نو بسازی. طرح و نقشه جدیدی بریزی برای آینده ات که معلوم نیست کی به پایان میرسد...
 
دوستان ساکن ایران نیز به زودی از طریق باشگاه قادر به خریداری نسخه کیندل و پی دی اف آن خواهند بود...