۱۳۹۳ خرداد ۲۸, چهارشنبههم یان
ویژۀ زندگی و آثار و.م.آیرو(وریا مظهر)
به کوشش پیمان وهاب زاده
با آثاری از: هادی ابراهیمی، کیامرث باغبانی، اعظم حسینی، علیرضا زرین، بابک غفاری، ریبوار کریمی، وریا مظهر، منتانو، نانام، علی نگهبان، حسین نوش آذر، مهدی نوید، پیمان وهاب زاده
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2014/06/varyamazhar2.pdf
نسخه سبک تر برای کاربران داخل ایران
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2014/06/varyamazhar1.pdf
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر