۱۳۹۳ شهریور ۲۴, دوشنبه

باشگاه ادبیات منتشر کرد

در گذشتن از میان ِ پیکره ها
[داستان بلند]
نویسنده: میثم علی مددی
طرحِ جلد: آرمین ابراهیمی
چاپِ اوّل، تابستانِ ١٣٩٣ [٢٠١٤]
ناشر: باشگاهِ ادبیات
https://bashgaheadabiyat.files.wordpress.com/2014/09/passing-through-the-statues.pdf
http://www.mediafire.com/download/12pgc7w15r6cg16/Passing++Through++The++Statues.pdf

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر