۱۳۹۳ بهمن ۲۰, دوشنبه

باشگاه ادبیات تقدیم می کند

سرگذشت سینما
فرانک یوجین بیور
ترجمۀ بهروز تورانی
هدیۀ مترجم به باشگاه

http://www.mediafire.com/download/7q4fyd4l8z1a18f/Sargozasht-e-Sinema.pdf
https://bashgaheadabiyat.files.wordpress.com/2015/02/sargozasht-e-sinema.pdf