۱۳۹۴ تیر ۴, پنجشنبه

منتشر شد.....
باشگاه ادبیات با همکاری خانه هنر و ادبیات(گوتنبرگ) و کتاب ارزان(استکهلم) تقدیم می کند

آخرین اعدام
رُمان
نوشته زکریا هاشمی

آخرین اعدام پس از کاغذ رنگی های مچاله شده دومین کتاب از مجموعه آثار زکریا هاشمی است که باشگاه ادبیات منتشر کرده است. به زودی عناوین دیگری مانند طوطی، چشم باز و گوش باز، و من و دوربین(خاطرات چهار دهه حضور در سینمای ایران) در این مجموعه منتشر خواهد شد.
کسانی که مایل به تهیه کتاب هستند، ساکنین اروپا و آمریکا مبلغ 32 یورو و ساکنین سوئد 27 یورو از طریق پی پال حواله کرده و سپس نشانی دقیق پستی خود را برای من بفرستند تا بلافاصله کتاب برایشان ارسال شود.
قیمت تک فروشی در کتاب فروشی های سوئد و اروپا: 180 کرون یا 20 یورو
با احتساب هزینه پست برای سوئد: 27 یورو، دیگرکشورهایِ دیگر اروپایی و آمریکا: 32 یورو
در صورتی که همراه با کتاب شرح پریشانی سفارش داده شود، با احتساب هزینه پست برای سوئد 40 یورو و برای دیگر کشورها 45 یورو
خرید کتاب از باشگاه ادبیات، کمک به پویایی نشر بدون سانسور در خارج از ایران و حمایت از پروژه های آتی باشگاه است نشانی ایمیل برای حواله از طریق پی پال:
amir.ezati@gmail.com
منتشر شد.....
خانه هنر و ادبیات(گوتنبرگ) با همکاری کتاب ارزان(استکهلم) تقدیم می کنند

شرح پریشانی ِ زین العابدین حسینی
چند حکایت و یک گزارش
ناصر زراعتی

قیمت تک فروشی در کتاب فروشی های سوئد و اروپا: 100 کرون یا 12 یورو
با احتساب هزینه پست برای سوئد: 18 یورو، دیگر کشورهایِ دیگر اروپایی و آمریکا: 24 یورو
کسانی که مایل به تهیه کتاب هستند، می تواند بهای کتاب و هزینه پست را از طریق پی پال حواله کرده و سپس نشانی دقیق پستی خود را برای من بفرستند تا بلافاصله کتاب برایشان ارسال شود.
در صورتی که همراه با کتاب آخرین اعدام سفارش داده شود، با احتساب هزینه پست برای سوئد 40 یورو و برای دیگر کشورها 45 یورو
خرید کتاب از باشگاه ادبیات، کمک به پویایی نشر بدون سانسور در خارج از ایران و حمایت از پروژه های آتی باشگاه است نشانی ایمیل برای حواله از طریق پی پال:
amir.ezati@gmail.com

۱۳۹۴ خرداد ۲۰, چهارشنبه

۱۳۹۴ خرداد ۱۱, دوشنبه

نوشتار

هدیۀ گردآورنده و مترجم محمد ربوبی 
شماره اول
https://yadi.sk/i/XTIdpp5Sh28hu

 
شماره دوم
https://yadi.sk/i/dFEoja5sh28iW

 
شماره سوم
https://yadi.sk/i/vhQi_2CFh28ir

 
شماره چهارم
https://yadi.sk/i/rG9TPnMoh28jo

 
شماره پنجم
https://yadi.sk/i/vL17KVrSh28m3

 
شماره ششم
https://yadi.sk/i/tFU7vOsch28mh

 
شماره هفتم
https://yadi.sk/i/TQf56-5dh28nN

 
شماره هشتم
https://yadi.sk/i/YK-VBqbvh28o9

 
ضمیمه یک
https://yadi.sk/i/khLSiEwKh28ob

 
ضمیمه دو
https://yadi.sk/i/nb1to2NDh28p2

 
ضمیمه سه
https://yadi.sk/i/8UEDB_dah28pW

 
ضمیمه چهار
https://yadi.sk/i/6HuxSqxoh28qB

 
ضمیمه پنج
https://yadi.sk/i/xzre1ZOyh28rC

 
ضمیمه شش
https://yadi.sk/i/4xmHoEN-h28rv